fbpx

Sukces ZWRP. Wspólna Polityka Rolna pozostaje w rękach regionów

Edu Polskie Regiony. Praca w zespole rozproszonym – wstęp do zagadnienia
7 grudnia 2021
Z Konwentu Dyrektorów ROPS
7 grudnia 2021
Pokaż wszystkie

Sukces ZWRP. Wspólna Polityka Rolna pozostaje w rękach regionów

Samorządy województw nadal będą uczestniczyły we wdrażaniu finansowanych ze środków Unii Europejskiej działań na terenach wiejskich. Związkowi Województw RP udało się przekonać Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi do zmiany planów legislacyjnych w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

 

6 grudnia br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Po raz kolejny omawiany był na nim rządowy projekt Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej (PS WPR) 2023-2027.

W trakcie prac nad dokumentem zmieniały się jego wersje. Trzecia wersja została skrytykowana przez Związek Województw RP, ponieważ nie uwzględniała uwag i propozycji składanych przez samorządy w procesie konsultacji. W wielu punktach była również z nimi sprzeczna. W szczególności zaś sprzeciw regionów wzbudziły zapisy ograniczające interwencję w dziedzinie inwestycji infrastrukturalnych na wsi i odbierające samorządom kompetencje w zakresie kreowania rozwoju obszarów wiejskich.

 

Przeczytaj: „Nie” dla zmian w trzeciej wersji projektu Planu Strategicznego dla WPR – Polskie Regiony

Na posiedzeniu plenarnym KWRiST, które odbyło się 22 listopada br. ustalono, że dokument będzie jeszcze raz omawiany na Zespole ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa KWRiST, który upoważniono do wydania wiążącej opinii do projektu.

Przeczytaj: Z listopadowego posiedzenia plenarnego KWRiST – Polskie Regiony

Posiedzenie Zespołu odbyło się właśnie 6 grudnia br. Tym razem po dyskusji z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, strona samorządowa reprezentowana na zespole wydała projektowi opinię pozytywną, jednocześnie wskazując uwagi do uwzględnienia.

Sukcesem Związku Województw RP, który od samego początku bardzo aktywnie uczestniczył w konsultowaniu projektu, jest, że resort rolnictwa, po analizie uwag samorządów województw, w zakresie systemu wdrażania interwencji Infrastruktura na obszarach wiejskich oraz scalanie gruntów dokonał korekty, zgodnie z postulatami samorządów.

– To zaś spowodowało, że można było pozytywnie zaopiniować projekt. Przedstawiciele regionów wykonali naprawdę dobrą pracę analityczną. Jesteśmy zadowoleni, że ministerstwo nas wysłuchało w zakresie interwencji Infrastruktura na obszarach wiejskich oraz scalanie gruntów. Mamy nadzieję, że także inne nasze propozycje spotkają się z podobną przychylnością. – relacjonuje mec. Rafał Cieślik, Związek Województw RP.

Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej (PS WPR) to podstawowy dokument, który określa cele i działania polityki państwa w dziedzinie wsi i rolnictwa, w założeniu zgodny z kierunkami europejskiej Wspólnej Polityki Rolnej i rozwiązaniami Europejskiego Zielonego Ładu. Wskazuje też sposób, w jaki inwestowane będą europejskie środki dla polskiego rolnictwa.