fbpx
pielęgnacja
Młodzi lekarze dostaną stypendium od samorządu Mazowsza
19 maja 2021
kredki
Uczniowie wrażliwi na piękno Mazowsza
1 czerwca 2021

Zbliża się dzień Samorządu Terytorialnego. To doskonała okazja, aby przy urzędach miast, gmin, przy szkołach czy na rynkach zawisła Flaga Województwa Mazowieckiego. Dziś wicemarszałek Wiesław Raboszuk, radny województwa mazowieckiego Piotr Kandyba oraz burmistrz Góry Kalwarii Arkadiusz Strzyżewski podnieśli flagę Mazowsza na maszt przed ratuszem w Górze Kalwarii.

– Niezmiernie się cieszę, że również w gminie Góra Kalwaria wywieszona zostanie i będzie dumnie powiewać flaga województwa mazowieckiego. Mazowsze to bowiem – można rzec – druga Mała Ojczyzna górskokalwaryjskiej społeczności. Warto zresztą z tej okazji przypomnieć, że jedno z naszych sołectw, Czersk, było przed wiekami stolicą Księstwa Mazowieckiego. Myślę, że eksponowanie mazowieckiej flagi to znakomita inicjatywa dla budowania patriotyzmu regionalnego. Oby poczucie wspólnoty mieszkańców Mazowsza wydawało podobne owoce jak nasza – gminnych władz – współpraca z samorządem województwa, który wspiera gminę Góra Kalwaria nie tylko finansowo – zauważa burmistrz Góry Kalwarii Arkadiusz Strzyżewski.

 

27 maja obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. Rozpoczęta 31 lat temu reforma samorządowa dała początek dynamicznemu rozwoju społeczności lokalnych. Powierzenie poszczególnych zadań samorządom, na początku na szczeblu gminnym, a potem także powiatowym i wojewódzkim, otworzyło obywatelom drzwi do decydowania i współtworzenia najbliższego otoczenia. Tych 31 lat to był czas wielkich przemian w każdej dziedzinie życia, co widać na przykładzie województwa mazowieckiego. – Reforma samorządowa, a później wejście Polski do Unii stworzyły podwaliny pod budowę silnych regionów. Patrząc z perspektywy czasu zmieniło się wszystko. Dziś Mazowsze to z jednej strony tysiące miejsc pracy, a z drugiej doskonałe miejsce do życia i odpoczynku – podkreśla wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Dzięki marcowej decyzji radnych województwa mazowieckiego flaga naszego województwa może być wykorzystywana przez wszystkich w celach identyfikacyjnych i promocyjnych, a także, po uzyskaniu zgody zarządu województwa mazowieckiego, umieszczona również na przedmiotach przeznaczonych do handlu.

Flaga to symbol, który jednoczy zauważa przewodniczący sejmikowej komisji polityki społecznej i prorodzinnej Piotr Kandyba. – Symbol, który nie tylko określa nas jako mieszkańców największego województwa w kraju, ale również jako Polaków i Europejczyków. 31 lat temu zapoczątkował się najważniejszy okres w historii naszego regionu. Dziś Mazowsze to silne województwo wielu szans i możliwości. Pokażmy, że jest dla nas ważne. Niech, 27 maja biały orzeł bez korony na czerwonym tle zawiśnie przed naszymi domami, szkołami, na urzędach czy rynkach – zachęca radny.

Symbolika flagi nawiązuje do historycznego herbu książąt mazowieckich i przypomina, jak długa, bogata i burzliwa była historia Mazowsza. Integruje i skłania do refleksji o naszych korzeniach. To symbol regionalnego patriotyzmu i przywiązania do mazowieckiej kultury, tradycji, ale także troski o dobro wspólne.