fbpx

Zarząd ZWRP

Olgierd Geblewicz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Prezes Zarządu ZWRP

Olgierd Geblewicz

Prezes Zarządu ZWRP


Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Urząd Marszałka sprawuje od 2010 r. W latach 2002-2006 był radnym Rady Miejskiej Goleniowa, w latach 2008-2010 – przewodniczącym Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz ekonomiczne w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu. Odbył także studia podyplomowe z zakresu zarządzanie przedsiębiorstwem na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2009 r. jest członkiem Zarządu Konferencji Współpracy Subregionalnej Państw Morza Bałtyckiego (BSSSC) z ramienia Polski (przewodniczący w latach 2010-2011), od 2011 r. należy do Komitetu Regionów (od 2015 r. wiceprzewodniczący Komisji CIVEX). Od 2013 r. sprawuje funkcję przewodniczącego zarządu szczecińskiej Platformy Obywatelskiej. Od 2016 r. prezes Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. W styczniu 2020 został wybrany na przewodniczącego frakcji Europejskiej Partii Ludowej w Komitecie Regionów

Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego, Wiceprezes Zarządu ZWRP

Władysław Ortyl

Wiceprezes Zarządu ZWRP


Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie.W latach 1979-1992 specjalista konstruktor w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Sprzętu Komunikacyjnego w Mielcu. W latach 1998-2005 radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego,członek zarządu (1998-2002) i wicemarszałek (2001-2002). W latach 2001-2003 zasiadał w Radzie Nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu SA w Warszawie, a w okresie od 2002 do 2005 roku był pełnomocnikiem Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego MARR SA.W latach 2005-2013 senator RP. W latach 2005-2007 sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Członek komisji senackich: Gospodarki Narodowej, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Działalność społeczna: od 1980 r. jest członkiem NSZZ "Solidarność", był m.in. członkiem Zarządu Regionu Rzeszowskiego, przewodniczącym Komisji Zakładowej w WSK i OBR- PZL Mielec, wiceprzewodniczącym Sekcji Krajowej Przemysłu Lotniczego NSZZ „Solidarność". 27 maja 2013 roku Marszałek Województwa Podkarpackiego. Członek Narodowej Rady Rozwoju w sekcjach Samorząd, polityka spójności

Adam Krzysztof Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego, Wiceprezes Zarządu ZWRP

Adam Struzik

Wiceprezes Zarządu ZWRP


Urodzony 1957 roku w Kutnie. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. Ukończył studia podyplomowe w dziedzinie organizacji i ekonomiki ochrony zdrowia oraz podyplomowe studia menedżerskie z zakresu administracji publicznej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1990-1997 Dyrektor naczelny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. Od 1984 roku należy do Polskiego Stronnictwa Ludowego. Członek Europejskiej Partii Ludowej (EPP).Senator RP w latach 1991-2001. W latach 1993-1997 Marszałek Senatu RP. W 2007 roku wybrany na posła VI kadencji Sejmu RP – zrezygnował z mandatu, pozostając na stanowisku Marszałka Województwa Mazowieckiego. W latach 1984-1988 radny gminy Nowy Duninów, a od 1988 roku radny miasta i gminy Gąbin. W latach 1994-1998 delegat do Sejmiku Samorządowego Województwa Płockiego. Od 1998 roku radny województwa mazowieckiego. Od 2001 roku Marszałek Województwa Mazowieckiego, Wiceprezes ZWRP. Jako przedstawiciel tego gremium uczestniczy w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w nowej kadencji 2015–2018. Od roku 2004 członek Komitetu Regionów w grupie politycznej EPP.

Jarosław Stawiarski - Marszałek Województwa Lubelskiego, Wiceprezes Zarządu ZWRP

Jarosław Stawiarski

Wiceprezes Zarządu ZWRP


Pochodzi z Kraśnika. Rocznik 1963. Doświadczony samorządowiec, urzędnik i polityk. Absolwent historii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie, studiów podyplomowych z zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych z zarządzania oświatą Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Koszalinie. Karierę zawodową rozpoczął jako nauczyciel. Był dyrektorem szkoły, starostą i zastępcą burmistrza. Przez cztery kadencje zasiadał w ławach poselskich. Od listopada 2015 r., przez trzy kolejne lata, pełnił funkcję Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Jako wiceminister odpowiadał przede wszystkim za infrastrukturę sportową. Sprawował pieczę nad Stadionem Narodowym, Centralnym Ośrodkiem Sportu oraz Instytutem Sportu. 21 listopada 2018 r. wybrany na Marszałka Województwa Lubelskiego. Pasjonat sportu. Zawsze obecny na najważniejszych wydarzeniach. Wspiera i kibicuje polskim kadrom w różnych dyscyplinach.

Elżbieta Polak - Marszałek Województwa Lubuskiego, Członek Zarządu ZWRP

Elżbieta Polak - Członek Zarządu ZWRP


Absolwentka wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania jednostkami gospodarczymi Uniwersytetu Wrocławskiego, ukończyła Studium Oświaty i Kultury Dorosłych w Warszawie oraz kursy i szkolenia m.in. w Centrum Funduszy Europejskich we Wrocławiu oraz w Ogólnopolskim Centrum Edukacji Samorządu i Administracji w Warszawie /w zakresie wdrażania funduszy i prawa UE/, w Global Business Center w Warszawie /w zakresie nowoczesnych instrumentów zarządzania/ w Communications Group Gerald Stanisław Abramczyk /w zakresie udoskonalania komunikacji dla menedżerów.

Marek Woźniak - Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Członek Zarządu ZWRP

Marek Woźniak - Członek Zarządu ZWRP


Urodzony w 1960 roku w Kaliszu. Absolwent archeologii na Wydziale Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył Podyplomowe Studium Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowe Studium Polityki i Zarządu Lokalnego na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1990-1994 Sekretarz Gminy Suchy Las, a od grudnia 1994 roku pełnomicnik Wojewody Poznańskiego ds. systemu zamówień publicznych. Od 1998 roku kierował Urzędem Rejonowym w Poznaniu, jako pełnomocnik ds. utworzenia powiatu poznańskiego. Jednocześnie w latach 1994 – 1998 był Radnym Gminy Suchy Las. W 1998 roku został wybrany do Rady Powiatu Poznańskiego i Zarządu Powiatu Poznańskiego. Od 2002 do 2005 roku był Wicestarostą Powiatu Poznańskiego. W 2005 roku objął funkcję Marszałka Województwa Wielkopolskiego. W 2014 roku raz czwarty wybrany Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego. Od lipca 2006 roku do marca 2007 roku, oraz od października 2014 roku do chwili obecnej Przewodniczący Konwentu Marszałków Województw RP. Od 2011 roku pełni funkcję Wiceprezesa ZWRP. Od 2006 roku Członek Komitetu Regionów. W 2008 roku objął stanowisko Przewodniczącego delegacji polskiej do Komitetu Regionów, wybrany na Wiceprzewodniczącego i Członka Prezydium KR. W nowej kadencji KR 2010-2015 ponownie pełni funkcję Wiceprzewodniczącego KR, Członka Prezydium oraz szefa delegacji polskiej.

Rafał Kandziora - Radny Województwa Śląskiego, Członek Zarządu ZWRP

Rafał Kandziora - Członek Zarządu ZWRP


Rafał Kandziora lat 58, dyrektor Medycznej Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego w Zabrzu. Mam wykształcenie medyczne i od ponad 20 lat zajmuję się edukacją w zakresie leczenia i profilaktyki głównie poprzez masaż. Rafał Kandziora odpowiada za kształtowanie relacji z mediami w Parku Śląskim jednocześnie jest też redaktorem naczelnym „Gazety Parkowej”. wcześniej był rzecznikiem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach. Pracował też jako dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrzu.