Członkowie Międzywojewódzkiego zespołu roboczego ds. ochrony zdrowia przy Konwencie Marszałków