Członkowie Zespołu ds. Samorządowych Ośrodków Onkologicznych przy Konwencie Marszałków Województw RP