Zgromadzenie Ogólne

Statut ZWRP stanowił m.in., że najwyższą władzą w Związku jest Zgromadzenie Ogólne, złożone z 64 delegatów-reprezentantów 16 województw – po 4 osoby z każdego województwa. Zapewnia to odpowiednią reprezentatywność regionów w podejmowaniu ważnych decyzji.

Zgromadzenie Ogólne jest najwyższą władzą Związku, które obraduje na posiedzeniach zwyczajnych nie rzadziej niż dwa razy w roku. Do kompetencji Zgromadzenia należy m.in.:

  • kształtowanie działalności programowej Związku,
  • wybór i odwoływanie prezesa Zarządu, członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
  • powołanie Komisji Związku i uchwalanie regulaminów ich pracy,
  • delegowanie przedstawicieli Związku do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Komitetu Regionów oraz do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych.

Zgromadzenie Ogólne jest organem stanowiącym Związku Województw RP. Składa się z 64 reprezentantów 16 polskich regionów. Członkowie Związku są reprezentowani przez swoich delegatów, którymi są:

   • Marszałek Województwa,
   • Przewodniczący Sejmiku Województwa
   • dwóch Radnych Województwa, wybranych przez Sejmik Województwa.

Mechanizm ten zapewnia odpowiednią reprezentatywność regionów w podejmowaniu ważnych decyzji.

Delegaci Zgromadzenia Ogólnego ZWRP

Województwo DOLNOŚLĄSKIE
Paweł Gancarz Marszałek Województwa
Jerzy Pokój Przewodniczący Sejmiku Województwa
Ewelina Szydłowska-Kędziera Radna Sejmiku Województwa
Marek Łapiński Radny Sejmiku Województwa

Województwo KUJAWSKO-POMORSKIE
Piotr Całbecki Marszałek Województwa
Elżbieta Piniewska Przewodnicząca Sejmiku Województwa
Paweł Zgórzyński Radny Sejmiku Województwa
Jacek Gajewski Radny Sejmiku Województwa

Województwo LUBELSKIE
Jarosław Stawiarski Marszałek Województwa
Mieczysław Ryba Przewodniczący Sejmiku Województwa
Anna Kusiak Radna Sejmiku Województwa
Ryszard Szczygieł Radny Sejmiku Województwa

Województwo LUBUSKIE
Marcin Jabłoński Marszałek Województwa
Anna Synowiec Przewodnicząca Sejmiku
Sebastian Ciemnoczołowski Radny Sejmiku Województwa
Grzegorz Potęga Radny Sejmiku Województwa

Województwo ŁÓDZKIE
Grzegorz Schreiber Marszałek Województwa
Iwona Koperska Przewodnicząca Sejmiku
Piotr Adamczyk Radny Sejmiku Województwa
Dariusz Rogut Radny Sejmiku Województwa

Województwo MAŁOPOLSKIE
Witold Kozłowski Marszałek Województwa
Jan Tadeusz Duda Przewodniczący Sejmiku
Marek Wierzba Radny Sejmiku Województwa
Łukasz Smółka Radny Sejmiku Województwa

Województwo MAZOWIECKIE
Adam Struzik Marszałek Województwa
Ludwik Rakowski Przewodniczący Sejmiku Województwa
Janina Ewa Orzełowska Radna Sejmiku Województwa
Wiesław Raboszuk Radny Sejmiku Województwa

Województwo OPOLSKIE
Andrzej Buła Marszałek Województwa
Rafał Bartek Przewodniczący Sejmiku Województwa
Roman Kolek Radny Sejmiku Województwa
Zbigniew Kubalańca Radny Sejmiku Województwa

Województwo POKARPACKIE
Władysław Ortyl Marszałek Województwa
Jerzy Borcz Przewodniczący Sejmiku Województwa
Ewa Draus Radna Sejmiku Województwa
Bogdan Romaniuk Radny Sejmiku Województwa

Województwo PODLASKIE
Łukasz Prokorym Marszałek Województwa
Cezary Cieślukowski Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego
Bogdan Dyjuk Radny Sejmiku Województwa
Jarosław Dworzański Radny Sejmiku Województwa

Województwo POMORSKIE
Mieczysław Struk Marszałek Województwa
Jan Kleinszmidt Przewodniczący Sejmiku Województwa
Piotr Widz Radny Sejmiku Województwa
Leszek Bonna Radny Sejmiku Województwa

Województwo ŚLĄSKIE
Wojciech Saługa Marszałek Województwa
Jacek Jarco Przewodniczący Sejmiku Województwa
Bronisław Karasek Radny Sejmiku Województwa
Rafał Ryplewicz Radny Sejmiku Województwa

Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE
Renata Janik Marszałek Województwa
Andrzej Bętkowski Przewodniczący Sejmiku Województwa
Paweł Krakowiak Radny Sejmiku Województwa
Marek Strzała Radny Sejmiku Województwa

Województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Marcin Kuchciński Marszałek Województwa
Bogdan Bartnicki Przewodnicząca Sejmiku Województwa
Katarzyna Sobiech Radna Sejmiku Województwa
Sylwia Jaskulska Radna Sejmiku Województwa

Województwo WIELKOPOLSKIE

Marek Woźniak Marszałek Województwa
Tatiana Sokołowska Przewodnicząca Sejmiku Województwa
Paweł Owsianny Radny Sejmiku Województwa
Wojciech Jankowiak Radny Sejmiku Województwa

Województwo ZACHODNIOPOMORSKIE
Olgierd Geblewicz Marszałek Województwa
Teresa Kalina Przewodnicząca Sejmiku Województwa
Marcin Przepióra Radny Sejmiku Województwa
Anna Bańkowska Radna Sejmiku Województwa

Statut ZWRP do pobrania