Zgromadzenie Ogólne

Statut ZWRP stanowił m.in., że najwyższą władzą w Związku jest Zgromadzenie Ogólne, złożone z 64 delegatów-reprezentantów 16 województw – po 4 osoby z każdego województwa. Zapewnia to odpowiednią reprezentatywność regionów w podejmowaniu ważnych decyzji.

Zgromadzenie Ogólne jest najwyższą władzą Związku, które obraduje na posiedzeniach zwyczajnych nie rzadziej niż dwa razy w roku. Do kompetencji Zgromadzenia należy m.in.:

  • kształtowanie działalności programowej Związku,
  • wybór i odwoływanie prezesa Zarządu, członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
  • powołanie Komisji Związku i uchwalanie regulaminów ich pracy,
  • delegowanie przedstawicieli Związku do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Komitetu Regionów oraz do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych.

Zgromadzenie Ogólne jest organem stanowiącym Związku Województw RP. Składa się z 64 reprezentantów 16 polskich regionów. Członkowie Związku są reprezentowani przez swoich delegatów, którymi są:

   • Marszałek Województwa,
   • Przewodniczący Sejmiku Województwa
   • dwóch Radnych Województwa, wybranych przez Sejmik Województwa.

Mechanizm ten zapewnia odpowiednią reprezentatywność regionów w podejmowaniu ważnych decyzji.

Delegaci Zgromadzenia Ogólnego ZWRP

Województwo DOLNOŚLĄSKIE
Cezary Przybylski Marszałek Województwa
Andrzej Jaroch Przewodniczący Sejmiku Województwa
Andrzej Kredkowski Radny Sejmiku Województwa
Marek Łapiński Radny Sejmiku Województwa

Województwo KUJAWSKO-POMORSKIE
Piotr Całbecki Marszałek Województwa
Elżbieta Piniewska Przewodnicząca Sejmiku Województwa
Paweł Zgórzyński Radny Sejmiku Województwa
Jacek Gajewski Radny Sejmiku Województwa

Województwo LUBELSKIE
Jarosław Stawiarski Marszałek Województwa
Jerzy Szwaj Przewodniczący Sejmiku Województwa
Konrad Sawicki Radny Sejmiku Województwa
Zdzisław Szwed Radny Sejmiku Województwa

Województwo LUBUSKIE
Elżbieta Polak Marszałek Województwa
Wacław Maciuszonek Przewodniczący Sejmiku
Marcin Jabłoński Radny Sejmiku Województwa
Sebastian Ciemnoczołowski Radny Sejmiku Województwa

Województwo ŁÓDZKIE
Grzegorz Schreiber Marszałek Województwa
Iwona Koperska Przewodnicząca Sejmiku
Piotr Adamczyk Radny Sejmiku Województwa
Dariusz Rogut Radny Sejmiku Województwa

Województwo MAŁOPOLSKIE
Witold Kozłowski Marszałek Województwa
Jan Tadeusz Duda Przewodniczący Sejmiku
Marek Wierzba Radny Sejmiku Województwa
Robert Bylica Radny Sejmiku Województwa

Województwo MAZOWIECKIE
Adam Struzik Marszałek Województwa
Ludwik Rakowski Przewodniczący Sejmiku Województwa
Janina Ewa Orzełowska Radna Sejmiku Województwa
Tomasz Kucharski Radny Sejmiku Województwa

Województwo OPOLSKIE
Andrzej Buła Marszałek Województwa
Rafał Bartek Przewodniczący Sejmiku Województwa
Roman Kolek Radny Sejmiku Województwa
Zbigniew Kubalańca Radny Sejmiku Województwa

Województwo POKARPACKIE
Władysław Ortyl Marszałek Województwa
Jerzy Borcz Przewodniczący Sejmiku Województwa
Jerzy Cypryś Radny Sejmiku Województwa
Wojciech Zając Radny Sejmiku Województwa

Województwo PODLASKIE
Artur Kosicki Marszałek Województwa
Bogusław Dębski Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego
Paweł Wnukowski Radny Sejmiku Województwa
Adam Wojciech Sekściński Radny Sejmiku Województwa

Województwo POMORSKIE
Mieczysław Struk Marszałek Województwa
Jan Kleinszmidt Przewodniczący Sejmiku Województwa
Grzegorz Grzelak Radny Sejmiku Województwa
Leszek Bonna Radny Sejmiku Województwa

Województwo ŚLĄSKIE
Jakub Chełstowski Marszałek Województwa
Marek Gzik Przewodniczący Sejmiku Województwa
Rafał Kandziora Radny Sejmiku Województwa
Maria Materla Radna Sejmiku Województwa

Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE
Andrzej Bętkowski Marszałek Województwa
Arkadiusz Bąk Przewodniczący Sejmiku Województwa
Agnieszka Buras Radna Sejmiku Województwa
Marek Bogusławski Radny Sejmiku Województwa

Województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Gustaw Marek Brzezin Marszałek Województwa
Bernadeta Hordejuk Przewodnicząca Sejmiku Województwa
Jan Bobek Radny Sejmiku Województwa
Marcin Kuchciński Radny Sejmiku Województwa

Województwo WIELKOPOLSKIE

Marek Woźniak Marszałek Województwa
Małgorzata Waszak – Klepka Przewodnicząca Sejmiku Województwa
Tatiana Sokołowska Radna Sejmiku Województwa
Wojciech Jankowiak Radny Sejmiku Województwa

Województwo ZACHODNIOPOMORSKIE
Olgierd Geblewicz Marszałek Województwa
Teresa Kalina Przewodnicząca Sejmiku Województwa
Marcin Przepióra Radny Sejmiku Województwa
Tomasz Sobieraj Radny Sejmiku Województwa

Statut ZWRP do pobrania