W celu usprawnienia współpracy pomiędzy Związkiem Województw RP, a organizacjami i instytucjami ubiegającymi się o patronat, patronat honorowy lub zapraszającymi przedstawicieli do udziału w komitetach honorowych zamieszczamy zasady na jakich takie sprawy są rozpatrywane.

Zarząd Związku Województw RP przyjął Regulamin obejmowania wydarzeń patronatem honorowym przez ZWRP i delegowania przedstawicieli ZWRP do komitetów honorowych wraz ze stosownymi załącznikami.

Aby wystąpić o patronat honorowy lub/i uczestnictwo w komitecie honorowym należy:

  • zapoznać się z Regulaminem obejmowania wydarzeń patronatem honorowym przez ZWRP i delegowania przedstawicieli ZWRP do komitetów honorowych;
  • wypełnić wniosek i wysłać na adres e-mail: biuro@zwrp.pl

Przyznanie patronatu honorowego lub udział w komitecie honorowym wiąże się z obowiązkiem złożenia przez organizatora sprawozdania z przebiegu wydarzenia.
Regulamin do pobrania
Załącznik do Regulaminu patronat honorowy ZWRP do pobrania
Logotyp ZWRP do pobrania