Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej - jest dobrowolnym stowarzyszeniem województw.
  • Celami ZWRP są:
  • wspieranie idei samorządu terytorialnego,
  • obrona wspólnych interesów województw,
  • oraz społeczno-gospodarczego rozwoju polskich województw.

Związek Województw RP ma swoich przedstawicieli m.in. w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Komitecie Regionów UE i Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy. Przedstawiciele Związku Województw RP uczestniczą w pracach i uzgodnieniach legislacyjnych zarówno na forum Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, jak i poprzez komisje Sejmu i Senatu RP.


Na forum Komisji Wspólnej wypracowano niezliczoną ilość kompromisowych stanowisk rządu i jednostek samorządu terytorialnego. Przedstawiciele Związku Województw RP dbają o to, aby projekty ustaw rządowych przyczyniały się do poprawy jakości życia Polaków w jakże różnorodnych regionach naszej ojczyzny.


The Association of Voivodeships of the Republic of Poland - is a association of voivodeships in Poland

 

The Association of Voivodeships of the Republic of Poland has its representatives, among others: in the Joint Commission of Government and Local Government, the EU Committee of the Regions ( CoR)  and the Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe ( CLARE). Representatives of the Association of Voivodeships of the Republic of Poland participate in the work and legislative arrangements both in the forum of the Joint Commission of the Government and Territorial Self-Government, as well as through committees of the Sejm and Senate of the Republic of Poland.

 

Representatives of the Association of Voivodeships of the Republic of Poland ensure that parliamentary legal projects help improve the quality of life of Polish citizens in all regions. The President of the Management Board of the Association of Voivodeships of the Republic of Poland is the President of the Management Board of the Association, Olgierd Geblewicz

 

The mission of the Association is to develop democracy at the local and regional level and to protect and develop self-government in Poland.

 

The goals of the Association include: representing the interests of voivodeships on the national and international forum, taking initiatives to decentralize powers to local governments, initiating and giving opinions on draft legal acts regarding local government, inspiring and taking initiatives affecting the socio-economic development of voivodeships , international cooperation at the regional level and exchange of experience and good practices.