Członkowie Zespołu roboczego w sprawie bezpieczeństwa publicznego przy Konwencie Marszałków Województw RP