fbpx
KWRIS

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego
stanowi forum współpracy przy tworzeniu wspólnych stanowisk rządu i samorządu terytorialnego. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie projektów aktów prawnych.

Zasady funkcjonowania KWRiST określa ustawa z 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej. Przedstawiciele Związku Województw RP stale dbają o to, aby projekty ustaw rządowych przyczyniały się do poprawy jakości życia Polaków w jakże różnorodnych regionach naszej ojczyzny. Z uwagi na to, że są blisko obywateli i dobrze znają codzienne bolączki swoich rodaków, ich opinie na temat projektowanych przez rząd zmian mają ogromne znaczenie dla realizowania polityki rozwoju regionalnego.

Przedstawicielami Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego są:

Grzegorz Schreiber – Marszałek Województwa Łódzkiego
Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego