Równolegle z powstaniem samorządu na szczeblu województwa narodziła się potrzeba utworzenia forum, którego rolą byłoby działanie na rzecz efektywnej realizacji polityki rozwojowej i społecznej w regionach. Od 1999 roku takim forum jest Konwent Marszałków Województw RP, w skład którego wchodzą marszałkowie wszystkich województw RP, a jego posiedzenia odbywają się zawsze na terenie województwa, którego marszałek aktualnie przewodniczy Konwentowi. Pierwszy Konwent Marszałków Województw RP odbył się w 1999 roku w województwie Mazowieckim.

Zgodnie ze Statutem, Konwent Marszałków Województw RP (Rada Programowa) jest organem opiniodawczo-doradczym Związku Województw RP. Konwent analizuje i opiniuje propozycje zmian legislacyjnych oraz omawia aktualne problemy samorządów województw. Posiedzenia Konwentu kończą się wypracowaniem wspólnych stanowisk, które następnie kierowane są do właściwych urzędów i instytucji centralnych.

Głos Konwentu Marszałków RP wielokrotnie przyczynił się i nadal się przyczynia do wypracowania cennych koncepcji i zmian zarówno organizacyjnych, jak i ustawodawczych. Spotkania tak reprezentatywnego grona przedstawicieli samorządów regionalnych oraz uczestniczących w nich przedstawicieli administracji rządowej i różnych instytucji centralnych stanowią szansę na wypracowanie kompromisu w sprawach będących przedmiotem wspólnej troski polskich regionów.

Skład Konwentu Marszałków
Marszałek Województwa Dolnośląskiego – Cezary Przybylski
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotr Całbecki
Marszałek Województwa Lubelskiego – Jarosław Stawiarski
Marszałek Województwa Lubuskiego – Marcin Jabłoński
Marszałek Województwa Łódzkiego – Grzegorz Schreiber
Marszałek Województwa Małopolskiego – Witold Kozłowski
Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik
Marszałek Województwa Opolskiego – Andrzej Buła
Marszałek Województwa Podkarpackiego – Władysław Ortyl
Marszałek Województwa Podlaskiego – Artur Kosicki
Marszałek Województwa Pomorskiego – Mieczysław Struk
Marszałek Województwa Śląskiego – Jakub Chełstowski
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Andrzej Bętkowski
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Marcin Kuchciński
Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Marek Woźniak
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego – Olgierd Geblewicz

Regulamin Konwentu Marszałków