fbpx

Kolejny raz spotkali się Dyrektorzy Wojewódzkich Urzędów Pracy

Z czerwcowego KWRiST
Z czerwcowego posiedzenia KWRiST
26 czerwca 2023
Spotkał się Zarząd Związku Województw RP
29 czerwca 2023
Pokaż wszystkie

Kolejny raz spotkali się Dyrektorzy Wojewódzkich Urzędów Pracy

Po raz kolejny Dyrektorzy WUP spotkali się, by omawiać kluczowe dla nich sprawy. 27 czerwca rozmawiali oni między innymi o finansowaniu zadań wojewódzkich urzędów pracy. W posiedzeniu wzięli także udział przedstawiciele Związku Województw RP.

27 czerwca, tym razem w formule online, Dyrektorzy 16-tu Wojewódzkich Urzędów Pracy spotkali się, by omówić przebieg posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 21 czerwca w Warszawie. A było to posiedzenie niezwykle istotne z punktu widzenia funkcjonowania wojewódzkich urzędów pracy.

Podczas KWRiST omawiano wniosek Związku Województw RP w kwestii mechanizmu finansowania zadań ustawowych realizowanych przez Wojewódzkie Urzędy Pracy służących utrzymaniu poziomu zatrudnienia. W posiedzeniu Komisji uczestniczył przedstawiciel WUP Pan Artur Pozorek – Z-ca Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Stanowisko ZWRP wyrażało wsparcie dla WUP-ów i problemów, wobec jakich stanęły.

Szczegóły dotyczące posiedzenia KWRiST znajdują się w artykule: https://polskieregiony.pl/z-czerwcowego-posiedzenia-kwrist-2/