fbpx

Kto usunie niebezpieczne odpady. Spotkanie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska

wideokonferencja
EDU Polskie Regiony. Praca zdalna a ochrona danych osobowych
1 grudnia 2020
webinarium
Wolne miejsca na szkolenie Employer branding i CSR w urzędach marszałkowskich
7 grudnia 2020
Pokaż wszystkie

Kto usunie niebezpieczne odpady. Spotkanie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska

odpady

Stanowisko Konwentu Marszałków Województw RP z 24 września 2020 r. w sprawie kompetencji organu w zakresie usuwania odpadów stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska, w przypadku, gdy obowiązek usunięcia odpadów powstał w związku z wydaniem decyzji o cofnięciu decyzji związanej z gospodarką odpadami, stwierdzeniem nieważności, uchyleniem lub wygaśnięciem decyzji związanej z gospodarką odpadami było przedmiotem  zdallnego spotkania  (3 grudnia) przedstawicieli resortu klimatu i środowiska oraz samorządów.

Treść Stanowisko nr 20 II KMW RP w spr. kompetencji organu w zakresie usuwania odpadów stanowiących zagrożenie

Wideokonferencja odbyła się 3 grudnia. Wcześniej, bo 20 listopada br. poruszony w stanowisku problem był omawiany na zespole roboczym Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.  W ocenie marszałków odpowiedzialność w zakresie usuwania odpadów stanowiących poważne zagrożenie, zdeponowanych w związku z działalnością objętą zezwoleniem, ponosił organ wydający decyzję w zakresie  gospodarowania odpadami, którą należało cofnąć. Stanowisko to wymaga jednak pogłębionej dyskusji.

Czwartkowa wideokonferencja była właśnie okazją do przybliżenia praktycznej strony problemu z punktu widzenia samorządów marszałkowskich.

Ponadto w związku z niejednolitą interpretacją marszałków w zakresie zabezpieczenia roszczeń na wypadek konieczności pokrycia kosztów usunięcia odpadów, ministerstwo zadeklarowało prace legislacyjne, które rozwieją wątpliwości w tym zakresie.