fbpx

Lubelskie. Dodatkowe środki unijne dla szpitala wojewódzkiego

Fundusze Europejskie dla Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
3 stycznia 2023
Raport o pomocy udzielonej Ukrainie przez Województwo Lubelskie
27 stycznia 2023
Pokaż wszystkie

Lubelskie. Dodatkowe środki unijne dla szpitala wojewódzkiego

Ponad 5,4 mln zł dodatkowego dofinansowania – z czego ponad 3 mln zł stanowią fundusze unijne, a ponad 2,2 mln zł to pieniądze z Budżetu Państwa – Zarząd Województwa Lubelskiego kieruje na projekt dotyczący przebudowy części szpitala, w tym gruntownej przebudowy Oddziałów: Hematologii, Onkologii, Anestezjologii i Polikliniki, a także doposażenie części obszarów udzielania świadczeń. Marszałek Jarosław Stawiarski wręczył dyrektorowi szpitala Ryszardowi Śmiechowi aneks do umowy. Pod aneksem podpisał się również rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska.

To już kolejne zwiększenie dofinansowania w ramach tego projektu. Realizowane przez szpital przedsięwzięcie ma na celu poprawę stanu oraz jakości życia pacjentów.

– Staramy się zabezpieczać potrzeby zdrowotne mieszkańców, zwłaszcza tych najmłodszych. Obiecałem panu rektorowi, że wszystkie tzw. wolne środki z kończącego się Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 będziemy starali się lokować w dziecięcy szpital kliniczny. Na tym nie kończymy, bo pieniądze jeszcze pozyskamy – zadeklarował marszałek Jarosław Stawiarski.

Projekt pn. Poprawa stanu i jakości życia dzieci i młodzieży województwa lubelskiego poprzez oddziaływanie na czynniki kształtujące zdrowie, zmniejszenie różnic w zdrowiu i dostępie do świadczeń zdrowotnych w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie (do dnia 15.09.2014 r. Dziecięcy Szpital Kliniczny im. prof. Antoniego Gębali w Lublinie) oraz podnoszenie jakości i efektywności regionalnego systemu ochrony zdrowia opiewa na kwotę blisko 118 mln zł, z czego łączne dofinansowanie to blisko 60 mln zł (w tym pieniądze unijne stanowią ponad 34 mln zł, a ponad 25 mln zł pokrywa Budżet Państwa).

Celem inwestycji jest poprawa efektywności działalności Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie poprzez niezbędne – z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych – prace budowlane, w tym dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także wyposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny.

– Szpital dziecięcy jest jedynym szpitalem w regionie, który posiada centrum urazowe z lądowiskiem, oddział intensywnej terapii, kardiologię czy stację dializ. Umiejscowienie w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym pięciu oddziałów przyspieszyło prace i umożliwi zakończenie zadania w terminie – mówił dyrektor szpitala dziecięcego Ryszard Śmiech.

– Uniwersytecki Szpital Dziecięcy jest to jedyny wysoko specjalistyczny szpital w naszym regionie, który gwarantuje najwyższe usługi leczenia najmłodszych pacjentów. Dziękuję bardzo panu marszałkowski za okazywaną pomoc – dziękował rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska.

Nowoczesna infrastruktura i dodatkowe wyposażenie
Rozwój nowoczesnej infrastruktury będzie polegał na przebudowie, doposażeniu w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną obszarów zajmujących się leczeniem dzieci oraz rozwijaniu nowych świadczeń zdrowotnych. W ramach projektu planuje się m.in:

– przebudowę pomieszczeń części medycznej szpitala,
– modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej oraz wszelkie prace modernizacyjne, umożliwiające świadczenie wysokiej jakości usług medycznych,
– roboty budowlane, takie jak: roboty rozbiórkowe, przygotowanie miejsca do prac budowlanych, roboty ziemne, budowa i przebudowa obiektów podstawowych,

– montaż otworów okiennych i drzwiowych, roboty wykończeniowe wewnętrzne, ścianki działowe, tynki gipsowe i płytki ceramiczne, posadzki i podłogi, sufity, roboty malarskie, roboty instalacyjne, które dotyczyć będą instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, gazów medycznych, c.o., wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, technologicznych, elektrycznych i multimedialnych w pomieszczeniach działalności podstawowej i pomocniczej oraz instalacji przeciwpożarowej.
W ramach projektu przebudowane zostaną Oddziały:

Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej,
Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej,
Otolaryngologii,
Ortopedii I i II,
Ogólnopediatryczny,
Endokrynologiczny,
Rotacyjny,
Nefrologii,
Pulmunologii,
Alergologii,
Neurologii,
Chirurgii i Traumatologii,
Kardiologii,
Patologii Niemowląt i Patologii Noworodków.
Zakupiony zostanie sprzęt, m.in.:

Sekwenator do analizy chimeryzmu komórkowego,
Aparat do RQPCR,
Mikroskop fluorescencyjny pierwszy wraz z systemem,
System do kontroli i pomiaru parametrów fizycznych w urządzeniach diagnostycznych,
Termocykler,
Komora laminarna,
System do mikroskopu.
Równocześnie w ramach projektu Szpital planuje rozszerzyć zakres wykonywanych badań genetycznych zarówno w zakresie wrodzonych chorób o podłożu genetycznym, jak i chorób nowotworowych. Zakup nowoczesnej aparatury diagnostycznej pozwoli na wykonywanie większej ilości badań diagnostycznych i przesiewowych oraz pozwoli na zastosowanie nowoczesnej technologii genetycznej spełniającej wszystkie standardy postępowania diagnostycznego z zakresu cytogenetyki molekularnej i biologii DNA.

Projekt unijny
Przedsięwzięcie pozwoli na dostosowanie infrastruktury budynku do wysokich standardów, poprawę efektywności wykorzystania istniejącej infrastruktury, uruchomienie nowych świadczeń, czy zwiększenie ilości udzielanych już świadczeń i konkurencyjności na rynku. Inwestycja realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z zakresu Infrastruktury ochrony zdrowia, a zakończenie projektu planowane jest na koniec października br.

źródło: lubelskie