fbpx
Elżbieta Polak
Nowy szpital covidowy w lubuskim Centrum Zdrowia Matki i Dziecka już niedługo
10 listopada 2020
ciśnienie krwi, wykres
Osocze ozdrowieńców ratunkiem dla innych
13 listopada 2020
Pokaż wszystkie

Lubelskie inwestuje w szpitale

szpital

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie cały czas inwestuje w remonty i wyposażenie. Wszystko po to, aby przeciwdziałać pandemii COVID-19.

W ramach unijnego dofinansowania zakupiono m.in. 6 kontenerów, w których utworzone zostaną poczekalnie, mające na celu właściwą segregację pacjentów przyjmowanych do szpitala z uwzględnieniem wymogów epidemiologicznych oraz 16-tonowy zbiornik na tlen.

– Podejmujemy wszelkie starania w walce z pandemią COVID-19. Powstała z kontenerów izba przyjęć zastąpi namiot, co zdecydowanie poprawi warunki przyjmowania pacjentów w okresie jesienno-zimowym. Ponadto będzie najnowocześniejsza i najbezpieczniejsza w regionie. W wydzielonych strefach w żaden sposób nie będą mogły się spotkać osoby chore ze zdrowymi. – tłumaczy Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

W ramach projektu partnerskiego pn.: Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców woj. lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo-budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medyczny” szpital zrealizował zadanie pn. „Utworzenie obszaru obserwacyjnego – izolacyjnego, poczekalni z punktami triage oraz bezpiecznego transportu pacjentów z podejrzeniem wirusa SARS-CoV-2”, którego realizacja pozwoliła na:

1) Zakup sprzętu:

  • komory do transportu chorych – 1 szt.,
  • materacy przeciwodleżynowych do łóżek COVID – 10 szt. ,
  • aparatów USG – 3 szt.,
  • urządzenia do ciągłych terapii oczyszczających krew – 1 szt.,
  • platform do obserwacji parametrów hemodynamicznych, w tym rzutów serca – 2 szt.

2) Wykonanie niezbędnych prac adaptacyjnych pomieszczeń związanych z obecną sytuacją pandemiczną w kraju, pozwalających stworzyć bezpieczną przestrzeń dla pacjentów oraz personelu medycznego, tj.:

  • wykonanie poczekalni dla pacjentów w systemie kontenerowym mających na celu właściwą segregację osób przyjmowanych do szpitala z uwzględnieniem wymogów epidemiologicznych – 6 szt.,
  • wykonanie zadaszeń przed wejściem do szpitala, mających na celu ochronę pacjentów oczekujących na przyjęcie do szpitala przed warunkami atmosferycznymi,
  • prace adaptacyjne niezbędne w celu adaptacji obszaru obserwacyjno-izolacyjnego do wymogów epidemiologicznych .

Całkowity koszt inwestycji to 1 176 470,59 zł. A główne źródło finansowania to fundusze unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Kolejne działania szpitala podyktowane potrzebami związanymi z pandemią COVID-19 to:

  • „Rozbudowa instalacji tlenowej w WSS im. SKW w Lublinie”, która obejmuje wykonanie 340 mb instalacji oraz zakup 16-tonowego zbiornika na tlen. Celem inwestycji jest zabezpieczenie dostępu szpitala do zasobów tlenu, przeznczonych dla pacjentów z rozpoznaniem choroby COVID-19. Koszt tego zadania to 307 500 zł.
  • „Organizacja pracowni genetycznej na potrzeby COVID-19 dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie z możliwością wykorzystania do specjalistycznej diagnostyki zapaleń płuc oraz innych zakażeń”.

W ramach zadania zakupiono odczynniki, testy, sprzęt medyczny pozwalający wykonywać testy na obecność koronawirusa. Ponadto zmodernizowane zostały pomieszczenia dotychczasowego laboratorium na potrzeby pracowni genetycznej, w której wykonywane są testy na obecność koronawirusa. Całkowita wartość zadania to 761 705 zł.

Źródło:

Lubelskie.pl