fbpx
Wyjątkowy robot operuje w Małopolsce
31 stycznia 2023
Małopolska promuje Igrzyska Europejskie 2023
9 lutego 2023
Pokaż wszystkie

Małopolskie inwestycje w drogi

Ponad 191 mln zł trafi do Małopolski w ramach podziału środków na 2023 rok z Rządowego Funduszowi Rozwoju Dróg. Dzięki tym środkom dofinansowanie otrzymało 125 zadań gminnych i 44 zadania powiatowe. Założenia programu oraz konkretne inwestycje przedstawili Poseł RP Krzysztof Kozik, wojewoda Łukasz Kmita i wicemarszałek Łukasz Smółka.

Bardzo dobre wieści dla Małopolski. Pula z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla Małopolski na 2023 rok wynosi prawie 192 mln zł. Wyremontowanych lub wybudowanych zostanie 218 km dróg lokalnych, 125 zadań zrealizują gminy, a 44 powiaty z naszego regionu – mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.

Wyniki kolejnego naboru zatwierdził właśnie premier Mateusz Morawiecki. W skali Polski w 2023 roku to ponad 2,6 mld zł. Środki zostały przyznane na realizację 1780 zadań. W 2023 roku planowana jest budowa, przebudowa lub remont łącznie 2,8 tys. km dróg. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg działa od 2019 r. Dzięki niemu w całej Polsce udało się zrealizować inwestycje o długości ponad 18 tys. km. Polski rząd przeznaczył na ten cel prawie 13 mld zł do 2022 r., a zgodnie z planem na 2023 r. kwota sięgnie ponad 15,3 mld zł. Samorządy otrzymały środki, dzięki którym możliwa była realizacja ponad 12 tys. zadań na drogach gminnych i powiatowych.

W ramach podziału środków na 2023 rok z Rządowego Funduszowi Rozwoju Dróg – z listy podstawowej – w Małopolsce dofinansowanie otrzymało 125 zadań gminnych i 44 zadania powiatowe. Kwota ponad 87,8 mln zł trafi do powiatów, zaś prawie 104 mln zł do gmin. Łącznie daje to blisko 191,7 mln zł.

Na liście podstawowej znalazło się 97 nowych zadań jednorocznych z dofinansowaniem na poziomie prawie 108,4 mln zł, 12 nowych zadań wieloletnich z dofinansowaniem blisko 10 mln zł oraz 60 kontynuowanych zadań wieloletnich.

Największe dofinansowanie na 2023 rok otrzymały następujące nowe inwestycje:

• wśród zadań powiatowych:
1. inwestycja powiatu tarnowskiego „Rozbudowa drogi powiatowej 1357K w km od 13+062,75 do km 13+244,70 (obiekt mostowy w km 13+137,22 do km 13+145,38), w miejscowości Zalasowa” – 4 529 052,94 zł;
2. inwestycja powiatu krakowskiego „Rozbudowa drogi powiatowej 2155K w km 1+538 do km 2+108 w miejscowości Młodziejowice” – 4 092 000 zł;
3. inwestycja powiatu proszowickiego „Przebudowa drogi powiatowej 1266K w km od 8+200 do km 10+167 w miejscowości Wierzbno, w miejscowości Wroniec, w miejscowości Glewiec” – 3 956 147,35 zł.

• wśród zadań gminnych:
1. inwestycja gminy Kalwaria Zebrzydowska „Przebudowa drogi gminnej nr 470112 K „Przez Wieś” w km 0+400 – 1+875 w miejscowości Zarzyce Wielkie” – 3 402 459,78 zł;
2. inwestycja gminy Limanowa „Remont drogi gminnej nr 340486K Stare Rybie – Zimna Woda – Podgórze w km od 0+000 do km 3+948,64 (z wyłączeniem odcinków w km od 0+028 do 0+039 i od 3+220 – 3+274) w miejscowości Nowe Rybie, Stare Rybie” – 2 845 069,66 zł;
3. inwestycja gminy Korzenna „Odbudowa drogi gminnej 291231K na odcinku I – w km od 1+490 do 2+461 w miejscowości Koniuszowa oraz na odcinku II- w km od 2+461 do km 3+365 w miejscowości Mogilno” – 2 746 704,18 zł.

21,5 mln zł dla Krakowa – w 2023 roku dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg trafi także do polskich miast wojewódzkich. Na liście 18 beneficjentów w Polsce jest Kraków. Łącznie wsparcie wyniesie 400 mln zł.

Rządowy Program Rozwoju Dróg już od kilku lat umożliwia rozbudowę dróg i rozwój regionu. Dzięki tym funduszom możemy komfortowo jeździć do pracy, a dzieci bezpiecznie docierają do szkoły.

Bezpieczeństwo musi być stawiane na pierwszym miejscu. Według danych z 2018 roku, na małopolskich drogach zginęły 223 osoby. Dzięki modernizacji dróg powiatowych, gminnych, wojewódzkich liczba osób, które zginęły na małopolskich drogach w 2022 spadła do 102 osób – dodaje wicemarszałek Łukasz Smółka.

Dzięki środkom z RFRD tylko w ubiegłym roku powstały lub zostały wyremontowane takie drogi, jak:
• „Przebudowa drogi gminnej nr 250275K w km 0+000 – 0+990 w miejscowości Dębno” z dofinansowaniem w wysokości 1 684 648 zł;
• „Remont drogi gminnej nr 540260K w km 00+000 do km 2+310 w miejscowości Głogoczów, gmina Myślenice” z dofinansowaniem w wysokości 1 783 428 zł;
• „Budowa drogi gminnej (obwodnicy) w miejscowości Rybna, w km 0+000,00 do 3+270,13 od skrzyżowania z drogą powiatową K2191 do skrzyżowania z drogą wojewódzką 780 odc. 70 w km 1+611.50, gmina Czernichów” z dofinansowaniem w wysokości 7 529 771 zł;
• „Remont drogi powiatowej nr 1346K w km od 2+858,00 do km 3+300,00 (obiekt mostowy w km 2+910,00 do km 3+199,00) w miejscowości Ostrów, Powiat Tarnowski” z dofinansowaniem w wysokości 19 128 092 zł.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to kompleksowe wsparcie dla samorządów przy budowie i modernizacji dróg. Dzięki rządowym dofinansowaniom lokalna infrastruktura drogowa powstaje szybciej. To realnie przyczynia się do poprawy poziomu życia naszych mieszkańców.

Więcej na temat RFRD: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/rzadowy-fundusz-rozwoju-drog—dawniej-fundusz-drog-samorzadowych

Wyniki naboru w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023 rok: Lista projektów

źródło i foto: www.malopolska.pl