fbpx

Misja Ekspertów z OECD w województwie lubelskim

Fundusze Europejskie na wsparcie onkologii w regionie lubelskim
16 czerwca 2024
Blisko 3 mln euro na sprzęt dla szpitala w Lublinie i w Użhorodzie
1 lipca 2024
Pokaż wszystkie

Misja Ekspertów z OECD w województwie lubelskim

W dniach 20-21 czerwca w województwie lubelskim odbyła się dwudniowa wizyta ekspertów z OECD (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development, tj. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju). Organizacja bierze udział w projekcie „Rethinking Regional Attractiveness”.

Wicemarszałek Piotr Breś przyjął delegację ekspertów z OECD. Podczas spotkania rozmawiano o atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej regionu, zachęcaniu mieszkańców do pozostania w regionie i rozwijania swoich talentów oraz skutecznego przyciągania turystów i gości.

Uczestnicy wezmą udział w wizytach studyjnych: do Parku Rekreacji Zoom Natury w Janowie Lubelskim, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie spotkają się z władzami uczelni.

Dwudniowe spotkanie zakłada przygotowanie szeregu publikacji, w tym regionalnych studiów przypadku. Będą one stanowiły „portret regionu”, w tym oparty na dowodach, „kompas atrakcyjności” regionu, który pomoże zidentyfikować mocne strony oraz istniejące luki w tym zakresie. Pierwszym krokiem jest dokonanie analizy desk research (dostępnych statystyk, opracowań). Drugim jest pogłębienie uzyskanych wyników i uzyskanie informacji jakościowych poprzez dyskusje z reprezentantami różnych środowisk z regionu.

Projekt „Rethinking Regional Attractiveness” ma na celu dostarczenie analiz statystycznych, narzędzi i rekomendacji, które pomogą w kształtowaniu i realizacji skutecznych polityk w zakresie atrakcyjności regionalnej, które z kolei będą wspierać włączający, zrównoważony i odporny rozwój. Ułatwi to również tworzenie sieci praktyków, wspierając współpracę między regionami i wymianę najlepszych doświadczeń w zakresie zwiększania atrakcyjności regionalnej.

Druga faza tego projektu, wspierana przez Komisję Europejską, skupi się na 11 regionach wybranych przez Dyrekcję Generalną Komisji ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) w sześciu krajach:

Grecja (Macedonia Wschodnia – Tracja i Peloponez)
Włochy (Sardynia i Umbria)
Łotwa (Łatgalia)
Polska (łódzkie i lubelskie)
Portugalia (Alentejo i Norte)
Hiszpania (Asturia i Murcja).

lubelskie.pl