fbpx

Najlepsze prace na temat województwa łódzkiego nagrodzone

infografika
Eksportowe Rewolucje. Szkolenia w Łódzkiem
13 listopada 2020
jedzenie wigilijne
Wojewódzki Kulinarny Konkurs Bożonarodzeniowy w Łódzkiem
27 listopada 2020
Pokaż wszystkie

Najlepsze prace na temat województwa łódzkiego nagrodzone

monety

Nagrody marszałka województwa łódzkiego Grzegorza Schreibera odbierze 16 autorów najlepszych rozpraw i prac naukowych związanych tematycznie z województwem łódzkim.

Nagrody są przyznawane za rozprawy i prace związane tematycznie z województwem łódzkim, promujące region, bądź takie, w których wyniki badań są ważne dla rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego. Zostaną wręczone po raz 21. W tym roku rekordowa jest kwota na nie przeznaczona, czyli 100 tysięcy złotych.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace habilitacyjne oraz cykle publikacji lub artykułów naukowych stanowiące podstawę nadania stopnia doktora habilitowanego, rozprawy doktorskie oraz prace dyplomowe – magisterskie, inżynierskie i licencjackie. Takie, które zostały obronione w roku kalendarzowym poprzedzającym rok przyznania nagrody. Prace mogą zgłaszać rektorzy lub prorektorzy publicznych i niepublicznych uczelni, dyrektorzy lub wicedyrektorzy instytutów Polskiej Akademii Nauk, instytutów badawczych oraz instytutów międzynarodowych. Mogą je także zgłaszać sami autorzy.

Komisja konkursowa, w skład której wchodzą przedstawiciele sześciu łódzkich uczelni oraz samorządu województwa łódzkiego, bierze przy ocenie pod uwagę wartość naukową, warsztat i metodę badań, sposób przekazu, interdyscyplinarność, twórcze i pomysłowe spojrzenie na wybrany problem województwa łódzkiego. Ważne są także funkcjonalność, oddziaływanie społeczne i użyteczność wyników badań dla rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego regionu. Walory praktyczne, pozwalające przełożyć efekty pracy na rzecz ochrony dziedzictwa i wsparcia rozwoju województwa łódzkiego. Jurorzy oceniają też oryginalność podjętego tematu, innowacyjność, nowatorstwo w podejściu do obranej tematyki, prekursorski charakter badań i proponowanych rozwiązań. Liczy się też aspekt badawczy, który może być wykorzystany w działaniach podejmowanych na rzecz rozwoju województwa, czy wpływ pracy na promocję regionu.

W tym roku do konkursu zostało zgłoszonych 36 prac. Komisja konkursowa nagrodziła 16. To dwie prace habilitacyjne (nagrody po 10.000 zł), dziesięć rozpraw doktorskich (po 6.500 zł),  trzy prace magisterskie (po 4.000 zł) i jedna praca licencjacka (3.000 zł).

Lista laureatów konkursu dostępna jest tutaj:

https://www.lodzkie.pl/strona-glowna/aktualnosci/100-tys-z%C5%82-dla-autor%C3%B3w-najlepszych-prac-zwi%C4%85zanych-z-regionem