fbpx

Niefortunny błąd legislacyjny utrudnia pomoc przedsiębiorcom

Z kwietniowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
12 kwietnia 2021
współpraca
COVID od A do Z – na Mazowszu ruszają szkolenia dla lekarzy
13 kwietnia 2021
Pokaż wszystkie

Niefortunny błąd legislacyjny utrudnia pomoc przedsiębiorcom

paragraf

Związek Województw RP apeluje do rządu o pilne usunięcie wady obowiązujących przepisów, która uniemożliwia skuteczne niesienie pomocy przedsiębiorcom szczególnie dotkniętym skutkami pandemii COVID-19.

Stanowisko Zarządu ZWRP_Stanowisko MFFiPR ZARR

Problem dotyczy ustawy z 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 694). Konkretnie zaś jej art. 24, który stanowi, że „Do zamówień udzielanych przez podmioty, którym powierzono zarządzanie środkami, o których mowa w art. 3b ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w szczególności regionalne fundusze rozwoju, o których mowa w art. 13 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, w odniesieniu do instrumentów wsparcia niezbędnych do przeciwdziałania negatywnym skutkom wystąpienia COVID-19 finansowanych z tych środków, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).”

Zarząd Związku Województw RP  w stanowisku z 26 marca 2021 roku w sprawie dostosowania przepisów ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. 2020, poz. 694) do obowiązującego stanu prawnego zwraca uwagę, że wymieniona w tym przepisie ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych nie obowiązuje od 1 stycznia 2021 r. Zastąpiła ją ustawa z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019).

Sytuacja ta powoduje konieczność stosowania przepisów ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dla zamówień dotyczących instrumentów wsparcia niezbędnych do przeciwdziałania negatywnym skutkom wystąpienia COVID-19. Obowiązek jej stosowania nie został bowiem wyłączony.