fbpx

Pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

Nowa przestrzeń dla biznesu w woj. kujawsko-pomorskim
5 marca 2023
Kujawsko-pomorskie: Lecznica na Bielanach – szpital marzeń
19 marca 2023
Pokaż wszystkie

Pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

Na swoim pierwszym posiedzeniu zebrał się 10 marca Komitet Monitorujący Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, programu regionalnego nowej unijnej siedmiolatki. W gremium, które zatwierdza m.in. zasady, tryb i kryteria wyboru projektów do dofinansowania oraz ewentualne zmiany w programie, zasiadają reprezentanci samorządu województwa i pozostałych struktur samorządu terytorialnego oraz rządu, a także przedstawiciele związków zawodowych, biznesu, środowisk naukowych i organizacji pozarządowych. Komitetowi przewodniczy marszałek Piotr Całbecki.

– Komitet to zespół, bez którego opinii nie można wydać ani jednego euro z naszego programu regionalnego. Tworzą go osoby bardzo kompetentne, wybrane w sposób transparentny, jako przedstawiciele poszczególnych środowisk. Tryb powoływania określa szczegółowo przyjęta w listopadzie 2022 uchwała zarządu województwa, która stanowi, że reprezentantów poszczególnych środowisk i organizacji wskazują samodzielnie te struktury i środowiska – podkreśla marszałek Piotr Całbecki. – Reprezentację organizacji pozarządowych w procedurze wyborczej wyłoniła Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Do KM desygnowały swoich przedstawicieli między innymi Związek Miast polskich i Unia Metropolii Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Powiatów Polskich, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego i Politechnika Bydgoska, trzy największe centrale związków zawodowych i pięć najważniejszych organizacji pracodawców, Stowarzyszenie Dziennikarzy RP, Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych i Regionalny Związek Spółdzielni Mieszkaniowych.

Komitet ma w swoim składzie również obserwatorów (bez prawa głosowania) i ekspertów z głosem doradczym. W pierwszej grupie są między innymi reprezentacja bydgoskiej Izby Administracji Skarbowej, w drugiej – m.in. reprezentacje Komisji Europejskiej, Związku Banków Polskich i wojewódzkiego Sejmiku Gospodarczego.

Podczas posiedzenia członkowie komitetu odebrali akty powołania. Powołano też grupy robocze: do spraw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ds. polityki terytorialnej, ds. Europejskiego Funduszu Społecznego, ds. zdrowia i ds. realizacji zasad równościowych.

Wartość FEdKP to 1 836 mln euro. Głównym akcentem programu są inwestycje wpisujące się w Europejski Zielony Ład, związane przede wszystkim z efektywnością energetyczną i energetyką opartą na źródłach odnawialnych, działaniami na rzecz adaptacji do zmian klimatu i transportem niskoemisyjnym. Na sam tylko niskoemisyjny transport miejski – zakupy taboru, budowa infrastruktury, budowa ścieżek rowerowych i parkingów – przeznaczamy 132 miliony euro, na zieloną energetykę i ochronę środowiska blisko 400 milionów euro. Pierwsze konkursy – w obszarze ochrony środowiska, przedsiębiorczości, termomodernizacji i infrastruktury drogowej – ogłosimy za półtora miesiąca.

źródło: kujawsko-pomorskie.pl