fbpx

Świętokrzyskie przyznało dotacje dla OSP na samochody ratowniczo-gaśnicze

Trwa kampania Razem tworzyMY EKOświętokrzyskie
Trwa kampania Razem tworzyMY EKOświętokrzyskie
23 kwietnia 2023
W Świętokrzyskim zmodernizują placówki dla niepełnosprawnych
W Świętokrzyskim zmodernizują placówki dla niepełnosprawnych
15 maja 2023
Pokaż wszystkie

Świętokrzyskie przyznało dotacje dla OSP na samochody ratowniczo-gaśnicze

Świętokrzyskie przyznało dotacje dla OSP na samochody ratowniczo-gaśnicze

Sejmik Województwa Świętokrzyskiego udzielił pomocy finansowej w formie dotacji celowej trzydziestu dziewięciu świętokrzyskim gminom na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla ochotniczych straży pożarnych. Kwota dotacji wynosi łącznie 1 490 000 zł.

Umowy z dziewiętnastoma gminami z południowej części województwa podpisali w Sandomierzu marszałek Andrzej Bętkowski i członek Zarządu Województwa Marek Jońca. W wydarzeniu uczestniczył także poseł Marek Kwitek. Umowy z pozostałymi dwudziestoma gminami zostaną podpisane 8 maja.

Sejmik Województwa Świętokrzyskiego przyjął uchwałę, która skierowała prawie 1,5 miliona złotych do trzydziestu dziewięciu ochotniczych straży pożarnych na zakup samochodów. Wysokość udziału finansowego samorządu województwa uzależniona jest od rodzaju pojazdu – kwoty dotacji są zróżnicowane w zależności od tego czy ma zostać zakupiony samochód ciężki, średni czy lekki – wyjaśnia marszałek Andrzej Bętkowski.

Ta pomoc strażakom-ochotnikom jest ze wszech miar potrzebna; wykonują bardzo istotne działania na rzecz ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa mieszkańców. Na terenie województwa świętokrzyskiego mamy ponad 730 jednostek OSP, w tym do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego wpisanych zostało ponad 230 jednostek. Są to jednostki, które posiadają co najmniej dwa samochody ratowniczo-gaśnicze. OSP jest istotnym wsparciem Państwowej Straży Pożarnej; ze statystyk wynika, że w ponad połowie zdarzeń ratowniczych w naszym województwie biorą udział właśnie strażacy OSP – dodaje Andrzej Bętkowski.

Cieszy niezwykle fakt, że montaż finansowy wspierający zakup wozów dla ochotniczych straży pożarnych jest tak szeroki – tworzą go zarówno gminy, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki temu jednostki OSP funkcjonujące w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym są bardzo nowoczesne. W ostatnich latach wiele samochodów i sprzętu zostało wymienionych na nowy. Ale jednostki działające poza systemem również się unowocześniają i właśnie dziś podpisaliśmy umowy na dofinansowanie zakupu samochodów także dla nich – mówi Marek Jońca, członek Zarządu Województwa.

Ochotnicze straże pożarne to podmioty z pasją i poświęceniem realizujące zadania w zakresie ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska podczas pożarów, klęsk żywiołowych, zagrożeń ekologicznych lub innych miejscowych zagrożeń. Skuteczność ich działania uzależniona jest w dużym stopniu od sprzętu, jakim dysponują. Nie jest możliwe prawidłowe realizowanie zadań, a więc bardzo często ratowanie życia poszkodowanym, bez odpowiedniego wyposażenia jednostek OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze.  Doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych jest procesem ciągłym, wymagającym dużych nakładów finansowych, m.in. ze strony gmin, które nie dysponują wystarczającymi środkami finansowymi w zakresie własnych budżetów, dlatego też konieczne jest wsparcie ze strony samorządu województwa.

W ramach  zadania pn. „Wsparcie dla OSP 2023” wpłynęło 39 wniosków od gmin województwa świętokrzyskiego na kwotę 1 490 000 tysięcy złotych o udzielenie pomocy finansowej w realizacji zadania własnego z zakresu ochrony przeciwpożarowej, mającego na celu doposażenie jednostek OSP w nowe i używane samochody ratowniczo-gaśnicze. Sejmik Województwa uchwałą  nr LVIII/713/23 takiego wsparcia udzielił. Działania samorządu województwa korzystnie wpłyną na skuteczność prowadzonych akcji ratowniczych oraz na poprawę bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa świętokrzyskiego.

źródło: swietokrzyskie.pro