fbpx

Ważna pomoc w Klubach Rodzica Zastępczego w Zachodniopomorskiem

Dodatkowe zajęcia dla dzieci i młodzieży. Są granty dla samorządów z Pomorza Zachodniego
22 października 2021
Poprawa warunków mieszkalnych w kolejnych budynkach w Barlinku
29 października 2021
Pokaż wszystkie

Ważna pomoc w Klubach Rodzica Zastępczego w Zachodniopomorskiem

Wspierają się nawzajem, wzmacniają swoje kompetencje rodzicielskie, rozmawiają, razem przezwyciężają problemy i kryzysy. W województwie zachodniopomorskim rozpoczęło działalność dziewięć Klubów Rodzica Zastępczego. Docelowo takie kluby będę działać w prawie każdym powiecie Pomorza Zachodniego.

Kluby Rodzica Zastępczego są elementem większego unijnego projektu „Akademia Przyszłości” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego. Jego celem jest wsparcie w procesie usamodzielniania blisko stu wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz wzmocnienie rodzinnych form opieki zastępczej. Oprócz klubów działa też Akademia Usamodzielnienia, oferująca wsparcie specjalistów, wyjazdy edukacyjne przygotowujące do procesu usamodzielniania czy szkolenia zawodowe (np. kurs prawa jazdy).

Wierzymy, że ten pilotażowy projekt przyczyni się polepszenia ogólnego dobrostanu rodzin zastępczych, ale też do promocji rodzicielstwa zastępczego w regionie – mówi Członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska.

Powołane Kluby Rodzica Zastępczego są lokalnymi, samopomocowymi grupami edukacyjno-wspierającymi. Mają wzmacniać rodzinne formy pieczy zastępczej, a także zapewniać rodzinom zastępczym możliwości integracji, uzyskania potrzebnego wsparcia i edukacji. Co ważne, opiekunowie w momencie kryzysu otrzymają także pomoc w jego przezwyciężeniu. Obecnie takie kluby działają w Świnoujściu oraz w powiatach: kołobrzeskim, drawskim, świdwińskim, gryfińskim, koszalińskim, wałeckim, goleniowskim oraz kamieńskim. Pilotaż zakłada, by takie kluby działały w prawie każdym powiecie w województwie zachodniopomorskim.

Kluby działają po to, aby w wykonywaniu szlachetnej, ale też trudnej misji wychowania powierzonych dzieci, rodzice zastępczy nie czuli się samotni, przytłoczeni czy odizolowani. Chcemy, aby opiekunowie mogli się edukować i pogłębiać swoją wiedzę, a także udzielać sobie wzajemnego, jakże ważnego wsparcia emocjonalnego. Zależy nam też, by dzieci przebywające w pieczy zastępczej miały ze sobą kontakt i możliwość najlepszej opieki – wyjaśnia  Anna Bańkowska.

Każdy z Klubów prowadzony jest przez lokalnych liderów, a więc rodziny zastępcze z danego powiatu, przy wsparciu merytorycznym i organizacyjnym instytucji – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Funkcja Lidera Klubu Rodzica Zastępczego jest przede wszystkim funkcją społeczną. Liderzy zostali zarekomendowani do udziału w projekcie przez pracowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie jako odznaczający się szczególnymi predyspozycjami osobistymi, zacięciem społecznym oraz doświadczeniem, którym chcą się dzielić z innymi rodzinami zastępczymi.

We wrześniu rozpoczęło działalność dziewięć Klubów Rodzica Zastępczego, a pierwsze spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem – uczestniczyło w nich 90 opiekunów. Formuła Klubów jest otwarta – zainteresowane osoby mogą do nich dołączyć w każdej chwili – dodaje Anna Bańkowska.

Każdy z liderów odbył specjalistyczne szkolenie, obejmujące 96 h zajęć warsztatowych oraz 24 h wymiany doświadczeń. Kluby Rodzica Zastępczego wraz z numerem kontaktowym do Liderów:

  • Powiat kołobrzeski – 509 002 033
  • Świnoujście – 693 751 728, 517 356 097
  • Powiat drawski – 533 060 800
  • Powiat świdwiński – 725 528 750
  • Powiat gryfiński – 787 554 347
  • Powiat koszaliński – 601 451 278
  • Powiat wałecki – 536 272 380, 693 288 197
  • Powiat goleniowski – 510 759 214, 516 599 883
  • Powiat kamieński – 786 831 400, 797 109 762

Członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska zwraca uwagę na jeszcze jedną ważną kwestię. – Projekt „Akademia Przyszłości” ma też na celu promowanie rodzicielstwa zastępczego  i przez to pozyskiwanie nowych rodzin zastępczych. Kandydaci na rodziców zastępczych lub osoby zastanawiające się nad podjęciem tej roli mogą przyjść na spotkanie Klubu i dowiedzieć się więcej o „blaskach i cieniach” rodzicielstwa zastępczego bezpośrednio od innych rodziców zastępczych.

Działalność klubów wspierana jest przez: Punkt Wsparcia Dziecka i Rodziny TPD w Kołobrzegu, Miejski Dom Kultury w Świnoujściu, Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim, Centrum Usług Wspólnych Gminy Gryfino, Fundację Nauka dla Środowiska, Centrum Charytatywno-Opiekuńcze Caritas w Wałczu, Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie, PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Połczynie Zdroju. Podmioty te, zdecydowały się wesprzeć inicjatywę poprzez nieodpłatne użyczenie lokali do prowadzenia Klubów.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Akademia Przyszłości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. (http://www.rops.wzp.pl/wsparcie-rodziny-i-systemu-pieczy-zastepczej/projekt-akademia-przyszlosci)

W przypadku chęci porozmawiania z liderami serdecznie polecamy kontakt z p. Agnieszką (Lider KRZ powiatu gryfińskiego – 609 975 155) oraz z p. Haliną (Lider KRZ powiatu drawskiego – 661 973 803).