fbpx
Rusza ósma edycja projektu „Zdrowie Człowiek Profilaktyka”
21 kwietnia 2021
TOGETAIR 2021. 10 postulatów dla Zielonej Polski
22 kwietnia 2021

21 kwietnia br. odbyło się drugie posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP w ramach tegorocznego przewodnictwa województwa podlaskiego.

Obradom przewodniczył Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego. Spotkanie miało formę zdalną.

Perspektywy finansowe

Posiedzenie rozpoczęło wystąpienie Waldemara Budy, sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej na temat programów krajowych na lata 2021-2027. W kolejnej perspektywie finansowej Polska będzie korzystała z funduszy europejskich w ramach dziewięciu programów krajowych i 16 regionalnych.

– Przygotowujemy programy krajowe, regiony – programy regionalne. Większość jest już przynajmniej w zarysach znana. Niektóre programy krajowe już trafiły do konsultacji. – stwierdził Waldemar Buda. – Przed nami duże wyzwanie. Mamy co prawda już doświadczenia z lat ubiegłych, ale przed nami nowe wymagania i potrzeby, z którymi musimy się mierzyć. Płynne uruchomienie środków z budżetu unijnego będzie miało wpływ na przywrócenie polskiej gospodarki na ścieżkę szybkiego wzrostu po pandemii. Fundusze dla naukowców i przedsiębiorców zainwestujemy w rozwój innowacji i wspieranie prac badawczo-rozwojowych, co przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. – mówił minister.

Podczas Konwentu Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawiło podział środków na poszczególne programy krajowe, m.in. Infrastruktura i Środowisko, Inteligentny Rozwój, Wiedza, Edukacja, Rozwój, Polska Cyfrowa, Polska Wschodnia i inne. W perspektywie na lata 2021-2027 z Umowy Partnerstwa około 60% funduszy z polityki spójności trafi do programów realizowanych na poziomie krajowym, a pozostałe 40% otrzymają programy regionalne, zarządzane przez marszałków województw.

Kwota przeznaczona na programy regionalne wyniosła 28,5 miliardów euro. Pieniądze na programy regionalne podzielono według algorytmu opartego na danych statystycznych, między innymi na liczbie ludności i PKB na mieszkańca. 75% środków zostało już podzielonych, a 25% przeznaczono na rezerwę programową do podziału na późniejszym etapie programowania w czasie negocjacji kontraktu programowego.

W puli z rezerwy jest 7,1 miliarda euro do podziału między wszystkie województwa w ramach uzgodnień kontraktu programowego. Kluczowe dla rządu i samorządu wojewódzkiego projekty, zgłoszone przez marszałków do kontraktów programowych, mogą liczyć na dodatkowe fundusze. Natomiast 2 marca Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczęło rozmowy z marszałkami województw dotyczące kontraktów programowych. Spotkania potrwają do maja.

 

Olgierd Geblewicz, prezes Zarządu Związku Województw RP, marszałek województwa zachodniopomorskiego zapewnił, że marszałkom bardzo zależy, aby programy regionalne możliwie najszybciej ruszyły. Zaznaczył, że samorządy województw mają obawy co do negocjacji regionalnych programów operacyjnych w zakresie rezerwy. – Myślę, że część z tych obaw jest rozwiewana na bieżąco podczas spotkań. (…) Mamy nadzieję, że te pieniądze będą rozdzielane sprawiedliwie i zgodnie z zasadą wspierania w szczególności regionów wykluczonych.

– Bardzo się cieszymy i będziemy włączali się twórczo w proces pracy nad programami krajowymi. – deklarował prezes Zarządu ZWRP.

Władysław Ortyl, wiceprezes Zarządu ZWRP, marszałek województwa podkarpackiego zauważył, że: ze względu na duży strumień środków, który do nas płynie jesteśmy w ważnym momencie.

– Budzą się apetyty regionów. To zrozumiałe. Mamy w tym zakresie bardzo dużo doświadczeń. – mówił. Marszałek podkreślił rolę samorządów województw we wdrażaniu funduszy europejskich. – Jesteśmy w ważnym momencie, mamy w tym wiele doświadczeń i cale instrumentarium wdrażania pomocy. Bardzo się cieszymy, że system wdrażania pomocy jest na tym samym poziomie zdecentralizowania i że jako regiony będziemy mieli udział w tym procesie. Z niepokojem patrzymy na to, co będzie się działo w kwestii pomocy technicznej, która służy na pokrywanie kosztów wdrażania programów. Powinniśmy pamiętać o tych wszystkich, którzy poświęcają ogromną ilość czasu i energii na przygotowanie dokumentów, spotkania, konsultacje, a to często niezauważalna część całego procesu. – zaznaczył Władysław Ortyl.

Marszałek zwrócił uwagę na rolę kontraktu programowego: – Jest to świetny instrument, który jest dla nas wyzwaniem, a jednocześnie jest zderzeniem i spotkaniem celów strategicznych rządowych i naszych regionalnych. Dołóżmy więc wszelkich starań, bo może on być doskonałym narzędziem do rozwoju, a te miliardy są w puli i czekają na dobre wykorzystanie. – wskazywał.

Szczyt Cyfrowy ONZ

Podczas Konwentu rozmawiano także o Szczycie Cyfrowym ONZ – IGF 2021. W grudniu br. Polska będzie gospodarzem tego wydarzenia. Spotkania odbywać się będą w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

– Szczyty cyfrowe ONZ to dyskusje bardzo wysokiej rangi o problemach, wyzwaniach i przyszłości świata. – mówił Krzysztof Szubert, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Europejskiej Polityki Cyfrowej i pełnomocnik RP ds. Szczytu Cyfrowego ONZ – IGF 2021.

Polska będzie gospodarzem IGF po raz pierwszy. Szczyt Cyfrowy ONZ – IGF 2021 będzie miejscem otwartej i realnej debaty m.in. o przyszłości platform internetowych. Hasło tegorocznej konferencji to Internet United (zjednoczony Internet).

Krzysztof Szubert podkreślił, że pandemia udowodniła jeszcze bardziej, jak ważne w naszym życiu codziennym są nowoczesne technologie. – Tak naprawdę nie moglibyśmy bez tego ani pracować, ani spotykać się – chociażby tak, jak dzisiaj – czy rozwijać naszej edukacji. „Polski” Szczyt odbywa się zatem w bardzo ważnych czasach. – dodawał.

W Światowym Forum Zarządzania Internetem 2021 udział wezmą ustawodawcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele świata nauki i organizacji pozarządowych. Kilka tysięcy osób z całego świata będzie dyskutować o możliwościach i wyzwaniach stawianych przez Internet, a także sposobach pełnego wykorzystania jego potencjału.

Psychiatria dzieci i młodzieży

Sytuację psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej po roku pandemii w kontekście zwiększenia środków na jej rozwój omówił prof. Tomasz Wolańczyk, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży. Potrzeby w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży i tak są ogromne, a pandemia dodatkowo je pogłębiła. W ślad za podjęciem pomocy medycznej skierowanej do tej grupy po okresie izolacji i zmianie warunków codziennego funkcjonowania powinny pójść zwiększone środki finansowe na leczenie i opiekę medyczną.

W 2020 r. prawie dwukrotnie została zwiększona łączna liczba placówek udzielających świadczenia dzieciom i młodzieży. Zostanie także uruchomiony programu profilaktyki uzależnień cyfrowych. W jego ramach powstanie bezpłatna całodobowa infolinia i możliwość komunikowania się przez czat i e-mail. Na ten program przeznaczonych zostanie 20 mln zł z tzw. funduszu covidowego. Zapowiedziano zmianę taryfikacji świadczeń w zakresie psychiatrii oraz wprowadzono bezlimitowość świadczeń.

Program LIFE

Temat dobrych praktyk oraz możliwości pozyskiwania funduszy z programu LIFE zreferował Andrzej Muter, kierownik Wydziału LIFE Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program LIFE stanowi jedno z głównych źródeł finansowania projektów demonstracyjnych, które ułatwiają wdrożenie i realizację polityki UE w zakresie przystosowania się do zmian klimatu.

Konwent Marszałków Województw RP to opiniotwórczo-doradcze zgromadzenie reprezentujące interesy wszystkich regionów Polski. Tworzą go marszałkowie województw. Podczas obrad Konwentu, jego uczestnicy analizują i opiniują propozycje zmian legislacyjnych oraz omawiają aktualne problemy samorządów województw. Posiedzenia kończą się wypracowaniem wspólnych stanowisk, które następnie kierowane są do właściwych urzędów i instytucji centralnych.