fbpx

Z posiedzenia Komisji ds. Finansów Publicznych ZWRP

Sprawozdanie prezesa Zarządu ZWRP za 2021 r.
28 czerwca 2022
Z Zespołu Eksperckiego ds. Ochrony Środowiska ZWRP
1 lipca 2022
Pokaż wszystkie

Z posiedzenia Komisji ds. Finansów Publicznych ZWRP

29 czerwca br. odbyło się posiedzenie Komisji ds. Finansów Publicznych i Skarbników Województw Związku Województw RP.

Podczas spotkania Elżbieta Berezowska, przewodnicząca Komisji omówiła następujące zagadnienia:

  • Planowanie i wykonanie dochodów od osób prawnych – CIT oraz podatku dochodowego od osób fizycznych – PIT przez samorządy województw;
  • Zestawienie dochodów do swobodnego rozdysponowania przez 16 województw w latach 2010-2022;
  • Dochody 16 województw z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych CIT i osób fizycznych PIT w latach 2020-2030.

Członkowie Komisji dyskutowali także na temat realizacji zadań zaleconych i finansowaniu tych zadań.

Komisja przyjęła stanowisko w sprawie dostępu do informacji o faktycznych wpływach z tytułu udziałów jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatku dochodowym od osób prawnych.

Członkowie Komisji rozmawiali również na temat nowelizacji ustawy o finansach publicznych.

Na kolejnym spotkaniu planowane są rozmowy dotyczące wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia oraz wyceny procedur medycznych.