fbpx

ZIT-y po nowemu. Unijne wsparcie dla nawet najmniejszych gmin w Lubuskiem

Wspólne działania na rzecz odbudowy życia w Odrze
8 listopada 2022
Radni Sejmiku Województwa Lubuskiego apelują w sprawie Odry
29 listopada 2022
Pokaż wszystkie

ZIT-y po nowemu. Unijne wsparcie dla nawet najmniejszych gmin w Lubuskiem

Zarząd województwa lubuskiego chce, aby dzięki funduszom europejskim region rozwijał się równomiernie, a nawet najmniejsze gminy miały sprawiedliwy dostęp do unijnych pieniędzy.

– W nowej perspektywie postanowiliśmy zwiększyć pulę dla ZIT- ów i małych partnerstw oraz zdecentralizować sporą kwotę na poziomie ponad 20 proc. – wyjaśniła marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak. – Zarząd województwa, który odpowiada za politykę regionalną, przyjął program na nową perspektywę. Ten program – Fundusze dla regionu Lubuskiego – został przyjęty i podpisany przez minister funduszy. Zakończyły się również negocjacje z Komisją Europejską, zostały do uzgodnienia jeszcze tylko kwestie techniczne i oczekujemy na decyzję.

Marszałek podkreśliła, na czym polegają różnice w programach. W pierwszym programie, który teraz rozliczamy, mieliśmy dziesięć priorytetów do realizacji i określone wskaźniki na podstawie umowy partnerstwa. W nowej perspektywie nastąpiła koncentracja priorytetów do pięciu, jest zupełnie inne podejście. Polityka spójności polega na wyrównywaniu szans i na zrównoważonym inwestowaniu.  – W nowej perspektywie podzieliliśmy w ten sposób środki, żeby każdy mógł w ramach ZIT-ów otrzymać taką samą pulę – 184 euro na mieszkańca. W poprzedniej perspektywie małe ZIT-y miały tylko 74 euro na mieszkańca. Zdecentralizowaliśmy środki na obszary wiejskie. W kończącej się perspektywie przeznaczyliśmy na nie 10 procent, na nową perspektywę zwiększyliśmy pulę do 18,56 proc. – powiedziała lubuska marszałek.

– Ten proces dochodzenia do ostatecznego kształtu programu, a wcześniej kontraktu, który uzgodniliśmy i zatwierdzony został poprzez minister funduszy, trwał co najmniej kilkanaście miesięcy – tłumaczył członek Zarządu Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński. – Na podstawie celów na nowo sformułowanych przez Komisję Europejską przygotowaliśmy zręby programu, który konsultowaliśmy jeżdżąc po całym województwie, spotykając się z przedsiębiorcami, samorządami, organizacjami pozarządowymi, próbując osiągnąć porozumienie i uzgodnić te cele, które chcielibyśmy wspólnie realizować po to, aby móc Komisji Europejskiej pokazać, że te pieniądze będą rozdysponowane w sposób umożliwiający zrealizowanie priorytetów, które postawiła sobie ona za cel.

Więcej: Wiadomości – Portal Województwa Lubuskiego

Foto: lubuskie.pl