fbpx

10 lat samorządowego systemu gospodarki odpadami – Konferencja KIGO

Wskaźnik WARS – II edycja badania
6 grudnia 2023
12. edycja Forum Bankowo-Samorządowego
20 grudnia 2023
Pokaż wszystkie

10 lat samorządowego systemu gospodarki odpadami – Konferencja KIGO

ZWRP od dawna chętnie włącza się w inicjatywy Krajowej Izby Gospodarki Odpadami. Tak było także w przypadku konferencji, która odbyła się w dniach 30.11-01.12 w Józefowie pod Warszawą i poświęcona była samorządowemu systemowi gospodarki odpadami i którą z największą przyjemnością objęliśmy patronatem.

Uroczystej inauguracji konferencji dokonał Tomasz Uciński – Prezes Izby. Głos zabrał także pan Dominik Bąk – Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zaprezentował krajowe i unijne programy NFOŚiGW w gospodarce odpadami) oraz przedstawiciele organizacji samorządowych i branżowych, m.in. Michał Sztybla – Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy czy Wojciech Janka – Prezes Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast.

Drugi dzień wydarzenia rozpoczął się wyjazdem technicznym do Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych w Warszawie. Uczestnicy „na żywym organizmie” zaznajomili się z koncepcją rozbudowy i modernizacji ZUSOK w stolicy. Następnie odbył się panel pt. „Budowa i rozbudowa Instalacji ITPOK dostosowana do lokalnych potrzeb Gmin” podczas, którego Janusz Fic – prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny mówił o budowie bloku energetycznego opalanego paliwem z odpadów komunalnych w Krośnie, zaś Jarosław Kołodziejczyk – Dyrektor Jednostki Realizującej Projekty Energetyczne w Krakowskim Holdingu Komunalnym omawiał koncepcję rozbudowy ZTPO w Krakowie.

Program listopadowo-grudniowej konferencji koncentrował się na zagadnieniach prawnych i systemowych regulujących pracę przedsiębiorstw gospodarki odpadami sektora samorządowego. Prezentowane przez prelegentów treści jasno wskazują, że odpowiednie inwestycje i regulacje prawne mogą rozwiązać długoletnie problemy samorządów.

– Wykazaliśmy jak ważnym elementem porządkującym system gospodarki odpadami jest wdrożenie skutecznego modelu rozszerzonej odpowiedzialności producentów (ROP), zakładającego realne pokrycie kosztów odbioru i zagospodarowania opakowań i odpadów opakowaniowych przez producentów oraz zwiększenie ilości instalacji recyklingu, termicznego przekształcania odpadów i zagospodarowania bioodpadów. Nasze postulaty z pełnym przekonaniem potwierdzili uczestniczący w konferencji przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przedstawiciele wszystkich obecnych na konferencji organizacji samorządowych. – czytamy na stronie KIGO.