fbpx

Wskaźnik WARS – II edycja badania

ESG Polska Moc Biznesu – za nami III edycja
ESG Polska Moc Biznesu – za nami III edycja
6 grudnia 2023
10 lat samorządowego systemu gospodarki odpadami – Konferencja KIGO
9 grudnia 2023
Pokaż wszystkie

Wskaźnik WARS – II edycja badania

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu, którego efektem będzie opracowanie Wskaźnika Aktywności Rozwojowej Samorządu (WARS). Badanie jest skierowane do wszystkich samorządów w Polsce.

Celem badania jest prognozowanie przyszłych możliwości rozwojowych samorządów w oparciu o opinie zebrane od osób zarządzających JST. Wyniki poprzedniej edycji badania – wiosna 2023 wykazały, że samorządy nie są optymistycznie nastawione na pozyskanie bezzwrotnych środków na przedsięwzięcia rozwojowe.

Istotny wpływ na takie postrzeganie przyszłości miały ograniczenia co do możliwości korzystania ze środków w ramach polityki spójności, opóźnienia w uruchamianiu programów unijnych obecnej perspektywy finansowej, a także inflacyjny wzrost kosztów realizacji zadań powodujący, że zaplanowane przez samorządy inwestycje stały się dużo droższe i brakuje środków na zapewnienie wkładu własnego. Kolejna edycja badania ma wskazać, na ile jednostki samorządu terytorialnego są gotowe do podejmowania inwestycji i zaciągania zobowiązań na cele rozwojowe w następnym roku.

WARS wskazuje jakim trendom w najbliższych miesiącach będą podlegać procesy rozwojowe samorządu terytorialnego, dzięki zebranym opiniom na temat przewidywanego poziomu wydatków na inwestycje, poziomu realizowanych usług, zatrudnienia, opłat od mieszkańców oraz zmian zadłużenia budżetowego.

WARS jest badaniem cyklicznym, a obecna edycja obejmuje przewidywania dotyczące pierwszych kwartałów 2024. Badaniem, dzięki wsparciu partnerów, objęte są wszystkie samorządy w Polsce.

Prezentacja wyników badania będzie połączona z debatą na temat koniecznych do podjęcia działań, które wzmocnią potencjał rozwojowy samorządów. 

Termin wypełniania ankiet – do 20 grudnia 2023 r. 

Link do ankiety – https://forms.office.com/e/mNbM0JzMhT

Organizatorem badania jest Szkoła Główna Handlowa. Więcej informacji na stronie: https://www.sgh.waw.pl/wskaznik-aktywnosci-rozwojowej-samorzadu-wars