fbpx
Warmińsko-mazurskie inwestycje w edukację
14 października 2021
Cittaslow województwa warmińsko-mazurskiego
9 listopada 2021
Pokaż wszystkie

Centra Usług Społecznych na Warmii i Mazurach

28 października br. odbyło się zdalne spotkanie dotyczące zasad i idei wdrażania CUS na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Jego organizatorem był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Na wstępie Jolanta Piotrowska, członek zarządu województwa warmińsko-mazurskiego powitała uczestników oraz omówiła znaczenie tworzenia Centrów Usług Społecznych dla środowisk lokalnych.

Następnie Monika Kocimska-Warczak, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprezentowała planowane formy wsparcia dla CUS oferowane w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, w tym min.: spotkania upowszechniające, doradztwo specjalistyczne w zakresie tworzenia i funkcjonowania CUS, warsztaty dla środowisk lokalnych, a także superwizję i coaching dla zarządzających CUS.

Uczestnikami wydarzenia byli prezydenci, burmistrzowie i wójtowie, przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej oraz centrów usług społecznych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

 

W roli ekspertów wystąpili:

– prof. dr hab. Barbara Kromolicka, członek Rady ds. Społecznych Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie RP,

– prof. Mirosław Grewiński, rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie,

– dr Joanna Lizut, prorektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie,

– Iwona Klimowicz, pracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie,

– przedstawiciele CUS-ów, tj. Anna Bielawska-Jutrzenka dyrektor CUS w Czersku, Iwona Lewandowska, zastępca dyrektora CUS w Resku i Zbigniew Łukaszewski, dyrektor CUS w Goleniowie, w ramach zaprezentowania dobrych praktyk.

Więcej informacji można znaleźć w poniższych materiałach do pobrania, opracowanych w Kancelarii Prezydenta RP

– Diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych
– Dlaczego centrum usług społecznych
– Organizator społeczności lokalnej w centrum usług społecznych
– Współpraca międzysektorowa w centrum usług społecznych
– Zarządzanie usługami w centrum usług społecznych

Odpowiedzi na pytania dotyczące form wsparcia dla centrów usług społecznych udzielają:

– Anna Kocięcka, tel. 89 521 95 38, a.kociecka@warmia.mazury.pl

– Paweł Brycki, 89 521 95 29, p.brycki@warmia.mazury.pl

 

Źródło i foto: warmia.mazury.pl