fbpx
Racjonalna gospodarka jeziorami. Echa z konferencji w Olsztynie
8 października 2021
Centra Usług Społecznych na Warmii i Mazurach
29 października 2021
Pokaż wszystkie

Warmińsko-mazurskie inwestycje w edukację

300 tys. zł dotacji z urzędu marszałkowskiego województwa warmińsko-mazurskiego w Olsztynie otrzymał Uniwersytet Warmińsko-Mazurski na czwartą edycję Akademia Biznesu.

Akademia Biznesu to unikalna w skali kraju szkoła dla studentów i doktorantów ze wszystkich uniwersyteckich wydziałów. Przygotowuje swoich słuchaczy do prowadzenia działalności gospodarczej.

Jest wzorowana na wiodących placówkach zagranicznych, które najlepiej łączą naukę ze środowiskiem biznesu. Korzysta z doświadczenia i najlepszych wzorców w rozwoju przedsiębiorczości studentów oraz ze sposobów komercjalizacji wyników badań.

– Tego typu przedsięwzięcia przyczyniają się przede wszystkim do pobudzania aktywności zawodowej, która jest nieodłącznym elementem naszego codziennego życia – mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa.

– W ostatnich latach wśród młodych ludzi zauważalny jest wzrost zainteresowania przedsiębiorczością. Uczestnicy mają do dyspozycji nowoczesne zaplecze dydaktyczne i mogą jednocześnie korzystać z cennych rad doświadczonych wykładowców. Jako samorząd umacniamy wizerunek regionu sprzyjającego biznesowi. Warmia, Mazury i Powiśle to przecież idealne miejsce do prowadzenia działalności – można tutaj zarówno zdrowo żyć, jak i czerpać z tego inne korzyści. Absolwenci Akademii Biznesu UWM będą w niedługim czasie stanowili o sile gospodarczej naszego regionu, dlatego zdecydowaliśmy się nawiązać współpracę z naszą uczelnią w tym zakresie.

Program „Międzywydziałowa Szkoła Przedsiębiorczości” realizowany przez Akademię Biznesu UWM obejmuje kształcenie na poziomie 300 godzin dydaktycznych oraz konsultacje indywidualne. Uzupełniony jest o gry symulacyjne, wyjazdy studyjne, „Meeting Day” i „Idea Day”.

Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia kursu (zgodny z rozporządzeniem Ministra właściwego ds. Edukacji). Nauka w Akademii Biznesu UWM trwa dwa semestry i jest bezpłatna. Zajęcia odbywają się popołudniami – dwa lub trzy razy w tygodniu. Ze względu na wysokie standardy kształcenia, limit miejsc w akademii jest ograniczony do 30 studentów. Skierowany jest do studentów I stopnia UWM (którzy ukończyli co najmniej drugi semestr nauki), studentów studiów II stopnia UWM, studentów jednolitych studiów magisterskich (którzy ukończyli co najmniej drugi semestr nauki).

– W tym toku proces rekrutacji nieco się zmienił, ponieważ przeznaczyliśmy pulę dziesięciu miejsc dla młodych osób z naszego województwa nie posiadających status studenta UWM – tłumaczy prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski, prorektor ds. polityki naukowej i badań UWM. – Po roku przerwy spowodowanej pandemią wznawiamy swoją działalność. Jest to specyficzna forma kształcenia w oparciu o wysokie kompetencje. Rozpoczęcie zajęć planujemy na początek listopada. Współpraca z Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie układa nam się dobrze i mam nadzieję, że tę inicjatywę będziemy realizowali również w przyszłości. Jest to przede wszystkim znakomita promocja województwa warmińsko-mazurskiego.

Każdy uczestnik kursu zobligowany będzie do sporządzenia biznesplanu i jego prezentacji podczas konferencji kończącej naukę – „Idea Day”.

Rekrutacja studentów potrwa do 17 października 2021 roku.

Źródło i foto: warmia.mazury.pl