fbpx

CSR w samorządach. Są już dobre praktyki w regionach

wikipedia
Wikipedia ma już 20 lat!
15 stycznia 2021
kalkulator
Z Komisji ds. Finansów Publicznych ZWRP
18 stycznia 2021
Pokaż wszystkie

CSR w samorządach. Są już dobre praktyki w regionach

wideokonferencja csr

Społeczna odpowiedzialność (CSR) w samorządach wojewódzkich jest możliwa. Doświadczeniami w tym zakresie, zdobytymi na poziomie regionalnym, podzielili się przedstawiciele polskich regionów.

Okazją do wymiany dobrych praktyk była odbywająca się 15 stycznia konferencja online pt. „Zarządzanie zrównoważonym rozwojem w sektorze publicznym”. Zorganizowała ją grupa robocza ds. społecznie odpowiedzialnej administracji (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej).

W panelu dyskusyjnym pt. „Wyzwania zrównoważonego rozwoju administracji publicznej na poziomie regionalnym” moderowanym przez Jakuba Mielczarka, dyrektora Biura Związku Województw RP, udział wzięli przedstawiciele samorządów wojewódzkich.

Sylwia Skalska opowiadała o tym, jakie działania prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w zakresie implementacji CSR w obszarze „pracownicy – zasoby ludzkie”. Urząd marszałkowski pracując na tym, aby mieć opinię wartościowego posiada m.in. przyjazny intranet, w którego tworzeniu pomogli pracownicy – pasjonaci. Dba o właściwe powitanie nowych pracowników i „poprowadzenie” ich w nowym miejscu zatrudnienia.

Przemysław Ziółek wskazał, jak Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego troszczy się o zdrowie pracowników. To jedyny urząd administracji samorządowej, który w I edycji konkursu Ministerstwa Zdrowia „PracoDawca Zdrowia” (luty 2019 roku) został nagrodzony za dbanie o zdrowie swojego personelu. Kapituła konkursu szczególnie doceniła nasz Urząd za organizację m.in. akcji profilaktycznych „Żyj w zdrowiu – zbadaj się” i „Jesteś tym, co jesz”, dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do zakupu karnetów sportowo-rekreacyjnych, działającą w urzędzie rowerownię, a także wykłady organizowane w ramach akcji społecznej „Miej to z głowy”. Ta ostatnia to akcja profilaktyczna realizowana w ramach ogólnopolskiego projektu pod nazwą „Ocena kondycji psychicznej” finansowanego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2014-2020 (cel operacyjny 3: Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa).

Różne działania w obszarze CSR prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Beata Goleśna informowała, że już w latach 2012-2015 przy Radzie ds. SOB Województwa Śląskiego działał Zespół ds. Edukacji. W zespole pracowali głównie przedstawiciele placówek doskonalenia nauczycieli, Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego. Organizowano turnieje debat oxfordzkich w obszarze CSR, konkursy naukowe dot. CSR, konferencje.

Dobre praktyki w zakresie upowszechniania działań związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu realizowaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego przybliżyła Ewa Paszkiewicz-Tomasiak. Województwo lubelskie było m.in. partnerem w międzynarodowym projekcie ROSIE. W ramach projektu realizowano: program szkoleniowy w zakresie Odpowiedzialnych Innowacji w MŚP oraz pilotaż w MŚP w zakresie: zaangażowanie publiczne, równość płci, etyka, edukacja naukowa, otwarty dostęp, zarządzanie innowacją.

Piotr Burczyk z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego opisał konkurs Przedsiębiorstwo Odpowiedzialne Społecznie WaMaBos, który jest realizowany od 2012 roku. Od 2016 stanowi jedną z kategorii Konkursu „Żagle Warmii i Mazur”. Inicjatywa skierowana jest do przedsiębiorców z województwa warmińsko-mazurskiego, którzy wdrażają działa pro-pracownicze, wspierają społeczność lokalną, dbają o środowisko naturalne, szanują klientów, dostawców, podwykonawców i kooperatorów.

Związek Województw RP docenia znaczenie społecznej odpowiedzialności. Dlatego w grudniu 2020 r. Związek Województw RP zorganizował bezpłatne szkolenie online dla swoich członków, podczas którego uczestnicy mówili m.in. o tym, co dziś oznacza bycie pracodawcą społecznie odpowiedzialnym.