fbpx
wideokonferencja csr
CSR w samorządach. Są już dobre praktyki w regionach
15 stycznia 2021
wideokonferencja
Obradowała Komisja ds. Obszarów Wiejskich i Rolnictwa ZWRP
25 stycznia 2021
Pokaż wszystkie

Z Komisji ds. Finansów Publicznych ZWRP

kalkulator

14 stycznia odbyło się pierwsze w 2021 r. posiedzenie Komisji ds. Finansów Publicznych Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Spotkanie, ze względu na sytuację epidemiologiczną, miało formę zdalną.

Obradom przewodniczyła Elżbieta Berezowska, przewodnicząca Komisji.

Głównym tematem spotkania był projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tzw. subwencja rozwojowa, system korekcyjno wyrównawczy). Członkowie Komisji przedstawili swoje opinie na temat propozycji zmian legislacyjnych. W ocenie przedstawicieli samorządów wojewódzkich w przypadku subwencji rozwojowej problemem jest m.in. brak szacunków co do skutków finansowych, jakie dla poszczególnych korporacji samorządowych przyniosą proponowane kierunki zmian. Ponadto wprowadzanie tak istotnych zmian w systemie finansowania samorządów, w tak krótkim czasie, może powodować, że jednostki samorządu terytorialnego będą miały problemy z realizacją przedsięwzięć ujętych w Wieloletnich Prognozach Finansowych i będą zmuszone do zmian w harmonogramach ich realizacji.

Komisja przyjęła także plan pracy na bieżący rok, a w nim; zlecanie przez Związek Województw RP opracowania ekspertyz, analiz i opinii eksperckich podmiotom zewnętrznym.

Członkowie komisji ustalili, że pierwsza ekspertyza będzie związana z sytuacją finansową podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest samorząd województwa.

Przedstawiciele samorządów województw na posiedzeniach w 2021 r. omawiać będą ponadto sprawy poświęcone stronie dochodowej, z uwzględnieniem dochodów własnych i nadwyżek operacyjnych, a także sprawy związane z zadaniami zleconymi.

Członkowie komisji dzielili się także doświadczeniami z zakresu sposobu udzielenia pomocy finansowej Chorwatom, którzy ponieśli szkody z powodu trzęsienia ziemi.

 

.