fbpx

Obradowała Komisja ds. Obszarów Wiejskich i Rolnictwa ZWRP

kalkulator
Z Komisji ds. Finansów Publicznych ZWRP
18 stycznia 2021
praca zdalna
Z Zespołu Eksperckiego ds. Społeczeństwa Informacyjnego ZWRP
28 stycznia 2021
Pokaż wszystkie

Obradowała Komisja ds. Obszarów Wiejskich i Rolnictwa ZWRP

wideokonferencja

21 stycznia odbyło się pierwsze w 2021 r. posiedzenie Komisji ds. Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Spotkanie, ze względu na sytuację epidemiologiczną, miało formę zdalną.

Obradom przewodniczył Antoni Konopka, przewodniczący Komisji.

Głównym tematem spotkania był Krajowy Plan Strategiczny na lata 2021-2027. Gościem Komisji była Joanna Gierulska, dyrektor Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

18 grudnia pojawił się na stronie resortu projekt Planu Strategicznego. Prace nad tym nim uzależnione są od unijnej legislacji. Rozporządzenia unijne, które wprowadzają plan strategiczny nie są jeszcze przyjęte. Zakłada się, że stan ten zmieni się w pierwszym półroczu 2021 r. Członkom Komisji został przedstawiony harmonogram prac, które zostały już wykonane od 2018 r. Do 15 lutego trwają pierwsze konsultacje społeczne odnośnie zaproponowanego brzmienia Planu WPR. Członkowie Komisji mieli możliwość zapoznania się z planem prac na lata 2021-2022 oraz z założeniami budżetowymi na lata 2021-2027.

W związku z trwającymi konsultacjami WPR, Komisja postanowiła przygotować stanowisko, które przedstawi Zarządowi Związku Województw z rekomendacją do przekazania Ministerstwu Rolnictwa.

Komisja ustaliła, że na kolejnym posiedzeniu ustali plan działań na bieżący rok.