fbpx
Przejściowy rok na opolskich drogach
4 stycznia 2022
Pierwsze w tym roku umowy dla organizacji sportowych i kolejne konkursy w Opolskiem
24 stycznia 2022
Pokaż wszystkie

Dla mieszkańców opolskich wsi

– Przede wszystkim stawiamy na aktywizację mieszkańców, ale mamy też konkretne, niemałe pieniądze, które pozwalają na poprawę warunków życia na obszarach wiejskich – mówił członek zarządu województwa opolskiego Antoni Konopka. Na konferencji prasowej zaprezentował to, na co w tym roku mogą liczyć opolskie wsie.

 

Pieniądze z budżetu promują aktywność

W ubiegłym roku 98 organizacji pozarządowych, działających na rzecz mieszkańców wsi, otrzymało w sumie 782 tysiące złotych na rozwój i realizację swoich inicjatyw. Pieniądze zostały przekazane m.in. na wykonanie remontów w siedzibie organizacji, doposażenie w sprzęt, zagospodarowanie terenów wspólnych wsi, organizację imprez, konkursów kulinarnych i podczas, których prezentowano dziedzictwo kulinarne mieszkańców oraz odkryto nowe produkty i publikacje promujące dziedzictwo kulinarne regionu.

– W tym roku mamy 400 tysięcy złotych na wsparcie rozwoju instytucjonalnego tych organizacji, 250 tysięcy złotych na inicjatywy związane z 25-leciem programu Odnowy Wsi, 150 tysięcy złotych na inicjatywy kulinarne oraz  – nowość – 100 tysięcy złotych na wsparcie projektów związanych z pszczelarstwem – informował członek zarządu województwa Antoni Konopka. – Będą też coroczne konkursy, w tym konkurs „Piękna Wieś Opolska” z motywem przewodnim 25-lecia programu Odnowy Wsi, stawiamy także na dalszy rozwój aktywności kół gospodyń wiejskich i wspieranie dziedzictwa kulinarnego regionu – dodawał.

Marszałek wyrażał także nadzieję, że w tym roku,  po dwuletniej przerwie związanej z pandemią, uda się zorganizować dożynki wojewódzkie, które zawsze są wielkim świętem rolników i mieszkańców wsi. Tegoroczne święto plonów zostało zaplanowane na 4 września w Branicach.

W tym roku nie zabraknie także pieniędzy na tak ważne dla mieszkańców drogi dojazdowe do pól, które niejednokrotnie stanowią istotne lokalne szlaki komunikacyjne. Zarząd województwa planuje wydanie na ten cel 5 milionów złotych.

 

Fundusze unijne dla obszarów wiejskich

Rok 2022 to kolejny rok realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Od 2014 roku za te unijne pieniądze, którymi dysponuje samorząd województwa, udało się już bardzo wiele zrobić. To m.in. działania związane z budową i modernizacją dróg lokalnych, gospodarką wodno-ściekową, rozbudową i modernizacją infrastruktury wiejskiej oraz wspieraniem rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEDER.

– Do tej pory zawarliśmy w ramach PROW na lata 2014-2020 923 umowy na łączną kwotę ponad 268 milionów złotych – informował Antoni Konopka. – Te pieniądze przekładają się na konkretne efekty. To m.in. niemal 80 kilometrów przebudowanych dróg lokalnych, to 6 oczyszczalni ścieków, 27 kilometrów systemów zaopatrzenia w wodę i 178 kilometrów kanalizacji zbiorczej do ścieków komunalnych. Ale to również 219 nowych firm, jakie rozpoczęły działalność na obszarach wiejskich i dzięki którym powstało ponad 250 nowych miejsc pracy. Kolejne 213 miejsc pracy powstało w już działających firmach, które uzyskały unijne wsparcie. To wreszcie remonty kilkudziesięciu świetlic wiejskich i 240 obiektów innej ogólnodostępnej infrastruktury wiejskiej – wymieniał Antoni Konopka.

W tym roku mieszkańcy obszarów wiejskich także mogą liczyć na kolejne pieniądze unijne.

– Ogłosimy niebawem nabory na działania związane z gospodarką wodno-ściekową, gdzie mamy do wydana jeszcze 14,3 mln euro, na budowę i modernizację dróg lokalnych, na co jest jeszcze 8,8 mln euro. Lokalne Grupy działania dysponują kwotą 6,5 mln euro dla mieszkańców wsi i także powoli ogłaszają nabory projektów na zagospodarowanie tych pieniędzy  – mówił marszałek Konopka.

źródło i foto: www.opolskie.pl