fbpx
Wkrótce rozpocznie się remont Teatru Polskiego we Wrocławiu
11 lutego 2024
Już niedługo Dolnośląski Kongres Samorządowy
26 lutego 2024
Pokaż wszystkie

Dolnośląski Fundusz Odrzański 2024

Dolnośląski Fundusz Odrzański 2024

Ruszają konkursy dla gmin oraz organizacji pozarządowych w ramach Dolnośląskiego Funduszu Odrzańskiego realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Jego celem jest poprawa warunków uprawiania turystyki na terenach nadodrzańskich na Dolnym Śląsku.

Do konkursu stanąć mogą organizacje pozarządowe oraz gminy, które planują budowę lub modernizację małej infrastruktury turystycznej na Odrze lub jej dopływach, a także zakup sprzętu turystycznego, który umożliwi uprawianie turystyki wodnej na rzekach naszego regionu.

– Na Dolnośląski Fundusz Odrzański przeznaczamy w tym roku łącznie 2 miliony złotych: 800.000,00 zł na konkurs dla gmin oraz 1.200.000,00 zł na konkurs dla organizacji pozarządowych. Dzięki tej inicjatywie wesprzemy kolejne ważne, potrzebne i ciekawe projekty, które umożliwią zarówno turystom, jak i mieszkańcom Dolnego Śląska odkrywanie naszego regionu z innej perspektywy – mówi Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

W 2023 roku Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przeznaczył na fundusz blisko 2 miliony złotych. Swoje projekty zrealizowało 6 gmin oraz 12 organizacji pozarządowych, m.in.: Gmina Głogów zakupiła kajaki wraz z wyposażeniem do wypożyczalni sprzętu wodnego na Starym Mieście w Głogowie, Wrocławski Oddział PTTK zbudował pomost na wrocławskim odcinku Odry i wyposażył Wrocławski Klub Wodniacki „Wiadrus” w nowe kajaki, wiosła i kamizelki, Stowarzyszenie Zalew Prężyce wybudowało pomost na Zalewie Prężyce, a wrocławskie Odra Centrum zakupiło ekologiczne, elektryczne łodzie do organizacji zajęć turystycznych na Odrze. W tegorocznej odsłonie konkursów widoczne są drobne zmiany. Dotyczą obszaru realizacji inwestycji oraz rodzaju projektów, które można zgłaszać.

Słuchamy naszych beneficjentów wśród gmin oraz w środowisku pozarządowym i wyciągamy wnioski z poprzedniej edycji funduszu. W tym roku proponujemy organizacjom pozarządowym nie tylko zadania infrastrukturalne, ale również organizację wydarzeń z wykorzystaniem infrastruktury czy sprzętu, które zakupiono dzięki dofinansowaniom w dwóch poprzednich edycjach funduszu – w roku 2023 i 2018. Kolejna duża zmiana to obszar realizacji projektów – zachęcamy do działania wprost nad rzeką, do 600 m od jej brzegu i poza Odrą dopuszczamy również dopływy Odry, a więc do konkursów będzie można zgłaszać projekty związane z takimi rzekami jak Bóbr, Nysa Kłodzka czy Barycz – informuje Krzysztof Maj, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego odpowiedzialny za turystykę.

Ogłoszone zostały dwa konkursy: dla gmin oraz dla organizacji pozarządowych. Nabory wniosków w obu konkursach odbywają się w tym samym czasie – od 09.02.2024 r. do 04.03.2024 r. Gminy składają swoje wnioski poprzez ePUAP lub papierowo na wzorze wniosku ogłoszonym na stronie: turystyka.dolnyslask.pl w zakładce Dolnośląski Fundusz Odrzański. Organizacje pozarządowe składają wnioski jedynie w formie elektronicznej poprzez portal: dolnoslaskie.engo.org.pl. Projekty mogą być realizowane na dolnośląskich terenach nadrzecznych przy lub na Odrze, a także jej dopływach.

Gminy mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 150 tys. zł, przy wkładzie własnym na poziomie 25% projektu. Organizacje pozarządowe mogą starać się o wsparcie w wysokości 150 tys. zł na inwestycję oraz do 25 tys. zł na wydarzenie turystyczne, w którym wykorzysta się zasoby rezultatów Dolnośląskich Funduszy Odrzańskich 2023 lub 2018. Od organizacji pozarządowych wymaga się wkładu własnego na poziomie 10% wartości projektu. W obu konkursach inwestycje i działania muszą zakończyć się do 31 grudnia 2024 r.

– Do Dolnośląskiego Funduszu Odrzańskiego można zgłaszać projekty służące rozwojowi turystyki wodnej na rzekach naszego regionu. Można zakupić sprzęt pływający – kajaki, łodzie, rowery wodne czy deski SUP, jak i zainwestować w infrastrukturę: wybudować pomost czy slip dla łodzi na brzegu, postawić miejsce do biwakowania czy odpoczynku nad rzeką, uzupełnić przestrzeń rekreacyjną nad rzeką o wiaty, ławy, paleniska czy chociażby śmietniki, oznaczyć szlak wodny lub wybudować parking dla kamperów. Przy tej okazji przypominamy, że wszelkiego rodzaju inwestycje na rzece lub na jej brzegu wymagają odpowiednich formalności wynikających m.in. z prawa wodnego. Jest to bardzo ważny element każdego projektu i zachęcamy do rzetelnego przygotowania i przeprowadzenia całego procesu – wyjaśnia Bartłomiej Kubicz, Dyrektor Departamentu Kultury, Turystyki i Promocji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

Szczegóły konkursów na stronie internetowej Wydziału Turystyki: turystyka.dolnyslask.pl.