fbpx
Ogłoszenie konkursu Lubelskie wspiera OSP
Ogłoszenie konkursu Lubelskie wspiera OSP
8 stycznia 2024
Konferencja inaugurująca konkursy dla mieszkańców obszarów wiejskich w Lubelskiem
Konferencja inaugurująca konkursy dla mieszkańców obszarów wiejskich w Lubelskiem
21 stycznia 2024
Pokaż wszystkie

Dworzec Lublin uroczyście otwarty

Dworzec Lublin uroczyście otwarty

Z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Jana Szyszko, Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego oraz Prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka odbyło się oficjalne otwarcie nowoczesnego i największego centrum komunikacyjnego dla Lublina i województwa lubelskiego. Zarząd Województwa Lubelskiego reprezentowali także wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski i członek zarządu Bartłomiej Bałaban. To historyczny moment, na który wszyscy mieszkańcy regionu z niecierpliwością czekali. Dworzec Lublin to kompleksowe przedsięwzięcie, integrujące w jednym miejscu komunikację miejską oraz pozamiejską: autobusową, busową i transport kolejowy.

Nowy dworzec, zlokalizowany przy ul. Dworcowej, jest już gotowy do przyjęcia pierwszych pasażerów, których autobusy wyjadą lada chwila. To wyjątkowe przedsięwzięcie, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej stanowić będzie w pełni funkcjonalny węzeł komunikacyjny, łączący transport wewnętrzny miasta z transportem regionalnym i dalekobieżnym.

Miasto Lublin zrealizowało tę inwestycję w ramach Działania 5.6 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego projektu pn. „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu to blisko 340 mln zł, natomiast dofinansowanie z UE wyniosło ponad 195 mln zł.

­– Dworzec Metropolitalny to nie tylko miejsce przesiadkowe. To symbol postępu, nowoczesności i troski o środowisko. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w ten projekt oraz zachęcam do korzystania z nowych możliwości, jakie niesie ze sobą Dworzec Lublin – mówił Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Dworzec Lublin nie tylko integruje różne środki transportu, ale również wyróżnia się innowacyjnymi i ekologicznymi rozwiązaniami. Wykorzystano gruntowe pompy ciepła do ogrzewania, a innowacyjna koncepcja „budynku w budynku” ze szklaną ścianą o niskim współczynniku przenikania ciepła znacząco zmniejsza zużycie energii. Zielony dach z panelami fotowoltaicznymi, antysmogowa kostka brukowa i system odzyskiwania deszczówki to kolejne elementy dbałości o środowisko.

Zintegrowane Centrum Komunikacyjne

Projekt obejmował nie tylko budowę Dworca Metropolitalnego, ale także kompleksową modernizację infrastruktury komunikacyjnej regionu. Nowy układ drogowy, perony autobusowe, miejsca postojowe, parkingi, ścieżki rowerowe – to wszystko stanowi integralną część Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego (ZCK). Prace były podzielone na kilka zadań, obejmujących także zagospodarowanie przestrzeni publicznej, rozbudowę ulic i budowę budynków socjalno-technicznych. Prace związane z budową ZCK podzielone były na kilka zadań:

Budowa wielofunkcyjnego obiektu ZCK integrującego zbiorowy transport ogólnokrajowy, regionalny oraz lokalny, w tym:

 • budowa inteligentnego, proekologicznego budynku Dworca Metropolitalnego posiadającego m.in. hole, poczekalnie, pomieszczenia administracyjne, kasy, małą gastronomię, punkty informacyjne. Pod budynkiem dworca znajdzie się podziemny parking dla samochodów Park&Ride, w tym elektrycznych;
 • budowa peronów odjazdowych komunikacji autobusowo-busowej i komunikacji miejskiej, jak również budowa wewnętrznych dróg dojazdowych, stanowisk postojowych, placów, chodników oraz zagospodarowanie zieleni;
 • wdrożenie inteligentnych systemów transportowych, związanych z kompleksową obsługą pasażerów (w tym informacja pasażerska i przystankowa).

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wraz z infrastrukturą na obszarze objętym inwestycją (plac przed dworcem PKP, place północny i południowy oraz ciąg pieszy wzdłuż ulicy Dworcowej). W ramach zadania powstały m.in.:

 • miejsca postojowe dla samochodów na parkingu podziemnym;
 • miejsca postojowe dla rowerów na parkingach Bike&Ride;
 • elementy informacji pasażerskiej;
 • elementy małej architektury;
 • zieleń niska i wysoka;
 • oświetlenie, monitoring oraz instalacje Hotspot.

Rozbudowa ul. Krochmalnej wraz z budową dróg gminnych z zatokami postojowymi oraz budową budynku socjalno-technicznego. W ramach zadania powstały m.in.:

 • budynek socjalno-techniczny do obsługi dworca ZCK;
 • zajezdnia dla autobusów i busów;
 • przebudowane skrzyżowania;
 • chodniki, ścieżki rowerowe;
 • monitoring oraz oświetlenie.

Dostosowanie istniejących przestrzeni publicznych związanych z budową ZCK dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF) w zakresie infrastruktury komunikacyjnej; budowa/przebudowa/rozbudowa ulic; Gazowej, 1-go Maja, Pocztowej, Dworcowej, Młyńskiej, Krochmalnej, Stadionowej, Kunickiego oraz Ronda Sportowców; budowa przedłużenia ul. Dworcowej z wpięciem do ul. Lubelskiego Lipca 80 i al. J. Piłsudskiego. Zrealizowano:

 • budowę miejsc postojowych dla samochodów oraz TAXI;
 • budowę ciągów pieszych oraz ścieżek rowerowych;
 • montaż stojaków rowerowych;
 • budowę miejsc wypoczynku dla pieszych i rowerzystów;
 • montaż elementów małej architektury;
 • oświetlenie drogowe.

Na obszarze objętym inwestycją (blisko 28,9 tys. m²) powstało łącznie m.in:

 • 13 stanowisk dla komunikacji miejskiej;
 • 53 stanowiska dla autobusów komunikacji dalekobieżnej i regionalnej;
 • 4 stanowiska ładowania autobusów elektrycznych;
 • 122 miejsca postojowe dla autobusów i busów;
 • 166 miejsc postojowych w obiektach „Park&Ride”;
 • 67 stanowisk postojowych w obiektach „Bike&Ride”;
 • 11 stanowisk postojowych w obiektach „Kiss&Ride”;
 • 4,19 km wybudowanych/przebudowanych linii trolejbusowych;
 • 1,85 km wybudowanych/przebudowanych linii autobusowych;
 • 1,3 km wybudowanej infrastruktury rowerowej.

Korzyści dla regionu

W wyniku realizacji projektu przewiduje się znaczący wzrost liczby przewozów komunikacją miejską (aż do ok. 4 milionów osób rocznie), pojazdów korzystających z miejsc postojowych „Park&Ride” (do ponad 30 tysięcy rocznie) oraz rowerzystów korzystających z miejsc postojowych „Bike&Ride” (do ponad 6 tysięcy rocznie). Dodatkowo, oczekuje się spadku emisji gazów cieplarnianych o 170,35 ton równoważnika CO2 rocznie.

– Realizacja projektu, który został wsparty z funduszy UE w kwocie ponad 195 mln PLN to ogromny sukces wszystkich zaangażowanych podmiotów, które udowodniły, że poprzez współpracę jednostek samorządu terytorialnego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne są doskonałym instrumentem dla realizacji ambitnych celów zrównoważonego rozwoju. Oto właśnie projekty jak ten najlepiej obrazują fundamenty, na których zbudowany jest cały projekt europejski: zaufanie, solidarność, współpraca. W wyniku połączenia sił 16 gmin w znaczący sposób poprawi się dostępność komunikacyjna całego obszaru funkcjonalnego. To przełoży się nie tylko na komfort podróży, ale i na większe możliwości w zakresie wzrostu ekonomicznego i zatrudnienia. Inwestycja jest wzorcowym przykładem na to, w jaki sposób lokalne działania przyczyniają się do realizacji europejskich polityk na czele z Europejskim Zielonym Ładem. Serdecznie gratulujemy finalizacji tego przedsięwzięcia i życzymy mieszkańcom województwa lubelskiego kolejnych sukcesów, co gwarantuje ambitny plan zwiększenia liczby ZIT-ów w regionie, w latach 2021-2027, z 1 do 17 – podsumowała w przekazanej informacji Angela Martinez-Sarasola, Kierowniczka Polskiego Wydziału w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.

źródło: lubelskie.pl