fbpx
Piotr Całbecki
Wywiad z marszałkiem Piotrem Całbeckim, nowym współprzewodniczącym KWRiST
24 listopada 2020
Komisja Wspólna
Z posiedzenia plenarnego Komisji Wspólnej
27 listopada 2020
Pokaż wszystkie

Echa z Konwentu Marszałków w Lubuskiem

konwent

26 listopada odbyły się obrady ostatniego w tej prezydencji w Lubuskiem Konwentu Marszałków RP. Wśród tematów znalazły się: pandemia, przemoc domowa, zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, fundusze unijne.

Obradom, które miały formę zdalną, przewodniczyła marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak.

– W tym czasie, gdy Lubuskie przewodzi w Konwentach Marszałków staraliśmy się wybierać do debaty i dyskusji te tematy, które są ogólnopolskie, ważne. Również w tych obszarach przygotowujemy stanowiska – udało się uzgodnić tym razem aż 16. Ponieważ wciąż zmagamy się z pandemią, z programu nie schodzi ochrona zdrowia. Stąd też temat funduszy unijnych, bo groźba weta jest niezgodna z tym, co robią samorządy. Podjęliśmy dziś też temat z obszaru polityki społecznej w pandemii: przemocy w rodzinie i zdrowiu psychicznym wśród dzieci i młodzieży – mówiła Elżbieta Anna Polak.

Stanowiska przyjęte podczas obrad są dostępne Wiadomości – Portal Województwa Lubuskiego

W posiedzeniu udział wzięli:

woj. dolnośląskie

– marszałek Cezary Przybylski

– wicemarszałek Marcin Krzyżanowski

– wicemarszałek Grzegorz Macko

woj. kujawsko-pomorskie

– wicemarszałek Zbigniew Ostrowski

woj. lubelskie

– wicemarszałek Michał Mulawa

woj. łódzkie

– marszałek Grzegorz Schreiber

woj. małopolskie

– marszałek Witold Kozłowski

woj. mazowieckie

– marszałek Adam Struzik

– wicemarszałek Wiesław Raboszuk

– członek zarządu Elżbieta Lanc

woj. opolskie

– wicemarszałek Roman Kolek

woj. podkarpackie

– marszałek Władysław Ortyl

– wicemarszałek Piotr Pilch

woj. podlaskie

– marszałek Artur Kosicki

– wicemarszałek Marek Olbryś

woj. pomorskie

– marszałek Mieczysław Struk

– wicemarszałek Wiesław Byczkowski

– członek zarządu Agnieszka Kapała-Sokalska

woj. śląskie

– członek zarządu Izabela Domagała

woj. świętokrzyskie

– marszałek Andrzej Bętkowski

woj. warmińsko-mazurskie

– marszałek Gustaw Brzezin

woj. wielkopolskie

– marszałek Marek Woźniak

– członek zarządu Paulina Stochniałek

woj. zachodniopomorskie

– wicemarszałek Olgierd Kustosz

– członek zarządu Anna Bańkowska

 

Wśród prelegentów znaleźli się:

– dr hab. Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich

– Małgorzata Jarosińska- Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

– Waldemar Buda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

– Tomasz Gibas, Doradca ds. ekonomicznych, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

– dr nauk medycznych Bernard Waśko, Zastępca Prezesa NFZ ds. medycznych

– Marek Działoszyński, Prezes Zarządu Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego sp. z o.o. w Zielonej Górze

– Jerzy Ostrouch, Prezes Zarządu Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim

– dr hab. nauk medycznych Barbara Remberk, Konsultant Krajowy w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży, kierownik Kliniki Psychiatrii dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

– Adrian Malinowski, Komisarz Generalny Sekcji Polskiej Wystawy Światowej EXPO 2020 w Dubaju

Kończy się lubuska prezydencja, ale nie kończy się dialog między regionami. Przewodnictwo w Konwencie Marszałków przejmuje teraz województwo podlaskie.

Konwent Marszałków Województw RP (Rada Programowa) jest organem opiniodawczo-doradczym Związku Województw RP. Konwent analizuje i opiniuje propozycje zmian legislacyjnych oraz omawia aktualne problemy samorządów województw. Posiedzenia Konwentu kończą się wypracowaniem wspólnych stanowisk, które następnie kierowane są do właściwych urzędów i instytucji centralnych. Głos Konwentu Marszałków RP wielokrotnie przyczynił się i nadal się przyczynia do wypracowania cennych koncepcji i zmian zarówno organizacyjnych, jak i ustawodawczych. Spotkania tak reprezentatywnego grona przedstawicieli samorządów regionalnych oraz uczestniczących w nich przedstawicieli administracji rządowej i różnych instytucji centralnych stanowią szansę na wypracowanie kompromisu w sprawach będących przedmiotem wspólnej troski polskich regionów.

Źródło i foto: lubuskie.pl