fbpx
konwent
Echa z Konwentu Marszałków w Lubuskiem
27 listopada 2020
żarówka
Samorządowi doradcy w sprawie gospodarki odpadami
30 listopada 2020
Pokaż wszystkie

Z posiedzenia plenarnego Komisji Wspólnej

Komisja Wspólna

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, podział subwencji oświatowej, podatek od nieruchomości dla infrastruktury kolejowej – to niektóre z tematów poruszonych podczas ostatniego posiedzenia plenarnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Spotkanie – w formie zdalnej – odbyło się 25 listopada. Obradom współprzewodniczyli: Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji oraz Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego, Związek Województw RP.

Ponadto ZWRP reprezentowali: Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego; Jakub Mielczarek, dyrektor Biura Związku i adwokat Rafał Cieślik.

ZWRP przewodniczy obradom

Od listopada na 10 miesięcy właśnie Związek Województw RP przejął współprzewodniczenie Komisji Wspólnej ze strony samorządowej. Jak wyjaśnił marszałek Piotr Całbecki, Związek Województw podjął decyzję, że podzieli kadencji na 2 części i po nim, na kolejne 5 miesięcy przejmie przewodniczenie marszałek Grzegorz Schreiber. Poprzednie 10 miesięcy ze strony samorządowej Komisji przewodniczył Związek Miast Polskich.

Piotr Całbecki na forum KWRiST poruszył problem nielegalnych składowisk odpadów (w związku z pożarem na składowisku opon w Raciniewie). Mówił także pomocy dla branży gastronomicznej, która w związku z epidemią znalazła się w bardzo trudnej sytuacji.

„Nie” dla sposobu podziału subwencji oświatowej

Komisja Wspólna negatywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla JST na 2021 r. W ocenie strony samorządowej Komisji kwota subwencji jest za mała w stosunku do wydatków oświatowych, które rosną dużo szybciej niż sama subwencja. Powodem niekorzystnych zmian jest przede wszystkim niedoszacowanie podwyżek dla nauczycieli, które z każdym kolejnym rokiem się kumuluje i coraz bardziej obciąża budżety JST.

Przy okazji samorządowcy podziękowali za powołanie nowego zespołu ds. monitorowania finansów oświaty, którego pierwsze posiedzenie odbyło się w listopadzie.

Druga transza RFIL

Podczas spotkania rozmawiano m.in. o Rządowym Funduszu Inwestycji Lokalnych. Minister Paweł Szefernaker poinformował, że rozstrzygnięcia dotyczące drugiego naboru w ramach Funduszu zapadną do 4 grudnia. Samorządy czekają na wyniki analizy złożonych przez nich wniosków. Dane te są samorządowcom niezbędne do planowania przyszłorocznych budżetów JST.

Bocznice kolejowe

Przygotowany przez senatorów projekt nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, który zmienia zapisy dotyczące zwolnień z podatków od nieruchomości gruntów zajętych na działalność kolejową został negatywnie zaopiniowany przez Ministerstwo Infrastruktury. Wiceminister Marcin Horała tłumaczył, intencja jest dobra, jednak ze względu na szczegółowe zapisy umożliwiające obciążenie publicznych spółek kolejowych opłatami szacowanymi na 180 mln zł rocznie, rząd nie może poprzeć tego projektu. Na obecnych rozwiązaniach samorządy tracą finansowo, dlatego strona samorządowa prosiła o przyspieszenie prac nad wypracowaniem rozwiązania, które zlikwiduje ten stan.

W sprawie zdrowia

Strona samorządowa ponowiła apel o spotkanie z ministrem zdrowia. Ze względu na sytuację epidemiczną spotkanie powinno odbyć się jak najszybciej. Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia zapewnił, że dojdzie do takiego spotkania 30 listopada.

Podczas posiedzenia dyskutowano także o ponad trzystumilionowej tegorocznej rezerwie subwencji (o której nowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach JST), która zostanie podzielona między gminy, powiaty i województwa o najniższych dochodach per capita.

Kolejne posiedzenie KWRiST odbędzie się 16 grudnia. Będzie miało formę zdalną.