fbpx

Samorządowi doradcy w sprawie gospodarki odpadami

Komisja Wspólna
Z posiedzenia plenarnego Komisji Wspólnej
27 listopada 2020
wideokonferencja
EDU Polskie Regiony. Praca zdalna a ochrona danych osobowych
1 grudnia 2020
Pokaż wszystkie

Samorządowi doradcy w sprawie gospodarki odpadami

żarówka

Minister klimatu i środowiska powołał oczekiwany przez samorządy zespół do spraw systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami. Będzie on organem pomocniczym ministra.

Zgodnie z zarządzeniem ministra klimatu i środowiska z 24 listopada br. do zadań zespołu będzie należało:

– wypracowanie systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami w perspektywie

krótko- i długoterminowej;

– wypracowanie rozwiązań w zakresie usprawnienia selektywnego zbierania odpadów

komunalnych;

– wypracowanie rozwiązań, które umożliwią osiąganie wymaganych przepisami Unii Europejskiej poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu;

– wypracowanie rozwiązań mających na celu obniżenie kosztów funkcjonowania i usprawnienia gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnym;

– wypracowanie rozwiązań w zakresie systemów Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP), w tym analiza możliwości objęcia systemem ROP kolejnych grup produktów;

– opracowanie rekomendacji i rozwiązań prawnych w zakresie wykorzystania bioodpadów do produkcji nawozów i środków poprawiających właściwości gleby;

– wypracowanie rozwiązań wspierających zapobieganie powstawaniu odpadów, w tym odpadów żywności, a także ponowne użycie produktów.

Członkami zespołu są przedstawiciele:

– Unii Metropolii Polskich,

– Unii Miasteczek Polskich,

– Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej,

– Związku Miast Polskich,

– Związku Powiatów Polskich,

Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej,

– Związku Samorządów Polskich

– przedsiębiorców delegowany przez Krajową Izbę Gospodarczą,

– organizacji pozarządowych delegowany przez European Environmental Bureau spośród organizacji pozarządowych działających na terenie RP,

– Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego.

Posiedzenia zespołu mają odbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał. Będzie im przewodniczył wiceminister klimatu.