fbpx

Konferencja uzgodnieniowa w sprawie PBSSP

Jaka będzie przyszłość Lubuskiego i Brandenburgii?
2 czerwca 2024
W Lubuskiem jest wiele działań i aktywności
W Lubuskiem jest wiele działań i aktywności
10 czerwca 2024
Pokaż wszystkie

Konferencja uzgodnieniowa w sprawie PBSSP

24 maja odbyła się konferencja uzgodnieniowa dotycząca Program Badań Statystycznych Statystyki Publicznej (PBSSP) na rok 2025. Zorganizował ją Główny Urząd Statystyczny, a uczestnicy spotkali się w formie zdalnej.

Program Badań Statystycznych Statystyki Publicznej (PBSSP) to dokument, który zawiera zakres tematyczny, przedmiotowy i podmiotowy badań statystycznych oraz związane z nim obowiązki. W jego ramach analizowane są m.in. stan i ochrona środowiska, organizacja państwa (w tym samorząd terytorialny), obrona narodowa, bezpieczeństwo wewnętrzne, gospodarka, rodzina i inne obszary funkcjonowania państwa.

Celem konferencji było dokonanie ostatecznych uzgodnień stanowisk do uwag i opinii zgłoszonych do projektu, zarówno przez resort jak i stronę samorządową. Ustalenia, które podjęto na konferencji, będą podstawą do nadania treści normatywnej projektowi.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich, którzy przekazali swoje uwagi do projektu na etapie konsultacji publicznych i opiniowania.

Aktualna wersja projektu Pbssp na rok 2025 dostępna będzie w BIP GUS w zakładce działalność statystyki publicznej: Biuletyn Informacji Publicznej / Działalność statystyki publicznej / Program badań statystycznych statystyki publicznej / PBSSP 2025.