fbpx
Komitet Regionów będzie rekomendował głębokie zmiany w polityce rolnej
Marszałek Woj. Kujawsko-Pomorskiego o zmianach w polityce rolnej w Komitecie Regionów
24 marca 2024
Kujawsko-pomorskie buduje boiska i sale gimnastyczne
Kujawsko-pomorskie buduje boiska i sale gimnastyczne
5 kwietnia 2024
Pokaż wszystkie

Kujawsko-Pomorska Rada Kobiet

Kujawsko-Pomorska Rada Kobiet

Dwadzieścia osiem przedstawicielek świata biznesu, nauki, samorządu i kultury otrzymało we wtorek (26 marca) z rąk marszałka Piotra Całbeckiego i przewodniczącej sejmiku Elżbiety Piniewskiej akty powołania do Kujawsko-Pomorskiej Rady Kobiet. Gremium będzie wspierać gospodarza regionu w realizowaniu projektów w obszarach szczególnie istotnych z punktu widzenia kobiet. W uroczystości uczestniczyła wiceprzewodnicząca sejmiku Katarzyna Lubańska.

– Ten rok w naszym regionie poświęcony jest kobietom odważnym. Reprezentujecie różne środowiska, każda z was jest na swój sposób bohaterką, kobietą odważną. Dziękuje za wasze zaangażowanie i witam na pokładzie mówił do członkiń Rady Kobiet marszałek Piotr Całbecki.

W składzie gremium, działającego przy marszałku województwa znalazły się kobiety, których kandydatury rekomendowały instytucje działające w regionie.

Rada została powołana przez zarząd województwa uchwałą z 10 stycznia tego roku. Jej zadaniem jest opiniowanie, doradzanie i inicjowanie projektów społecznych. W zakresie jej kompetencji leży także przeciwdziałanie wszelkim formom i przejawom dyskryminacji.

W czasie uroczystości wręczono także dwadzieścia jeden umów kujawsko-pomorskim organizacjom pozarządowym na realizację projektów adresowanych do mieszkańców regionu.

kujawsko-pomorskie.pl