fbpx
twitter
Media społecznościowe Polskie Regiony coraz popularniejsze
13 maja 2021
nauka zdalna
Edu Polskie Regiony. Kierownik w Instytucji Publicznej – przywództwo sytuacyjne
18 maja 2021

12 maja br. odbyło się drugie posiedzenie powołanego przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego zespołu roboczego do spraw Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Współprzewodniczący zespołu – Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej oraz reprezentujący Związek Województw RP Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego, przedstawili następującą informację dotyczącą aktualnego przebiegu prac:

Ustalono, że w system realizacji ustaleń KPO zostanie aktywnie włączony szczebel samorządów województw. Dalsze prace będą ukierunkowanie na określenie demarkacji zadań realizowanych z poziomu rządowego i z poziomu samorządowego, co będzie warunkowało udział środków przewidzianych dla sektora samorządowego w ramach poszczególnych komponentów KPO.

Ustalono, że przy dystrybucji przynajmniej części środków zostaną uwzględnione kryteria uwzgledniające specyfikę poszczególnych województw.

Ustalono, że będą kontynuowane prace dotyczące szczegółowych zapisów w zakresie planowanych reform w ochronie zdrowia.

Ustalono, że będą kontynuowane prace dotyczące zasad funkcjonowania Komitetu Monitorującego wdrażanie KPO.

Kolejne posiedzenie zespołu odbędzie się 19 maja br.

Na temat pierwszego posiedzenia zespołu pisaliśmy tutaj:

https://polskieregiony.pl/komunikat-kwrist/