fbpx
dokumenty
COVID. Potrzebne są jasne procedury przyjmowania do szpitali
6 maja 2021
sprawozdanie
Sprawozdanie prezesa Zarządu ZWRP za 2020 r.
10 maja 2021
Pokaż wszystkie

Komunikat KWRiST

mikrofon

Dzisiaj, 5 maja br., odbyło się posiedzenie powołanego przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego zespołu roboczego do spraw Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Przedstawiciele ogólnopolskich organizacji samorządowych podziękowali stronie rządowej za dotychczasowe współdziałanie w pracach nad Krajowym Planem Odbudowy, które przyniosło wiele rozwiązań korzystnych dla samorządowych wspólnot mieszkańców, choć nie wszystkie z propozycji proponowanych przez samorządy terytorialne zostały uwzględnione.

Rozmowy na ten temat będą kontynuowane, po to by tworzyć rozwiązania prowadzące do jak najlepszego wykorzystania środków unijnych.

Strona samorządowa wskazała trzy najważniejsze postulaty dot. KPO oraz zasad jego wdrażania:

  • wzmocnienie kompetencji i ustalenie składu Komitetu Monitorującego KPO,
  • zwiększenie zakresu alokacji KPO wdrażanej przez samorządy wojewódzkie,
  • zwiększenie części dotacyjnej KPO dla sektora samorządowego.

Równocześnie strona samorządowa zwróciła się prośbą o podjęcie rozmów na temat zapowiadanej przez rząd reformy systemu ochrony zdrowia oraz wypracowania mechanizmów wsparcia obszarów zmarginalizowanych.

Strona rządowa zadeklarowała analizę tych propozycji i odniesienie się do nich podczas kolejnego posiedzenia zespołu, które zaplanowano 12 maja br.

Ustalono, że pracom zespołu będą przewodniczyć minister Waldemar Buda oraz marszałek woj. Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki.

(-) Paweł Szefernaker
Pełnomocnik Rządu do Spraw
Współpracy z Samorządem Terytorialnym
(-) Grzegorz Schreiber
Marszałek Województwa Łódzkiego
Współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu Terytorialnego
(-) Krzysztof Żuk
Prezydent Miasta Lublin
Unia Metropolii Polskich
(-) Jacek Karnowski
Prezydent Miasta Sopot
Związek Miast Polskich
(-) Jan Grabkowski
Starosta Poznański
Związek Powiatów Polskich
(-) Eugeniusz Gołembiewski
Burmistrz Miasta Kowal
Unia Miasteczek Polskich
(-) Krzysztof Iwaniuk
Wójt Gminy Terespol
Związek Gmin Wiejskich RP
(-) Piotr Całbecki
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Związek Województw RP