fbpx

COVID. Potrzebne są jasne procedury przyjmowania do szpitali

wideorozmowa
Obradował Zarząd ZWRP
5 maja 2021
mikrofon
Komunikat KWRiST
6 maja 2021
Pokaż wszystkie

COVID. Potrzebne są jasne procedury przyjmowania do szpitali

dokumenty

Komisja ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Związku Województw RP apeluje o wprowadzenie w Polsce jednolitych wytycznych postępowania wobec pacjentów przyjmowanych do szpitali.

W ocenie Komisji nie jest jasne, czy zasadne jest pobieranie wymazów w kierunku Covid – 19 od pacjentów zaszczepionych przeciwko Covid a także ozdrowieńców. Takie osoby mogą być zakażone wirusem, podobnie jak zaszczepiony personel medyczny pracujący w szpitalach i nie mieć objawów chorobowych. Nie są to co prawda częste przypadki, jednakże strony mogą wpływać na bezpieczeństwo innych osób.

Dlatego Komisja zwraca się „z apelem do Ministra Zdrowia o opracowanie nowych, jednolitych dla całego kraju, wytycznych postępowania w przedmiotowej sprawie, zachowując warunki maksymalnego bezpieczeństwa dla szczególnych grup pacjentów- np. pacjentów z obniżoną odpornością”.

Apel Komisji ds Ochrony Zdrowia_ jednolite wytyczne SARS Cov-2