fbpx
wideokonferencja
Polskie Regiony LIVE. Szczyt Cyfrowy ONZ
4 maja 2021
dokumenty
COVID. Potrzebne są jasne procedury przyjmowania do szpitali
6 maja 2021
Pokaż wszystkie

Obradował Zarząd ZWRP

wideorozmowa

4 maja br. odbyło się zdalne posiedzenie Zarządu Związku Województw RP.

Marszałkowie rozmawiali m.in. o Krajowym Planie Odbudowy. Przyjęte zostało Stanowisko w sprawie projektu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w zakresie zrównoważonego i harmonijnego rozwoju obszarów wiejskich. Samorządowcy wnioskują w nim m.in. o zwiększenie środków na inwestycje wodno-kanalizacyjne (ramach PROW nowej perspektywy nie zaplanowano działań w tym obszarze) oraz uwzględnienia samorządów w procesie wdrażania.

Uczestnicy spotkania dyskutowali także o stanowisku w sprawie ostatecznego kształtu Krajowego Planu Odbudowy. Jednak w związku z intensywnymi pracami nad dokumentem i licznymi zmianami, prace nad ostatecznym kształtem stanowiska zostały odłożone do czasu przeanalizowania finalnej wersji.

– Prace nad dokumentem zostały zintensyfikowane. Sam dokument może się jeszcze zmieniać. To, co na pewno trzeba wziąć pod uwagę, to podział na część dotacyjną i pożyczkową przypisaną do samorządów. Nie ma mowy o kopertach regionalnych. Jest pułap 30 proc. środków, ale nie ma mowy, że będą to wyłącznie środki dotacyjne – mówił Marcin Szmyt, Dyrektor Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Członkowie Zarządu przyjęli ponadto stanowisko w sprawie realizacji lokalnych strategii rozwoju w ramach środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 2021-2027. Zarząd Związku Województw RP apeluje w nim do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zapewnienie adekwatnej alokacji środków finansowych na realizację Lokalnych Strategii Rozwoju w ramach przyszłego Programu „rybnego” na obszarze całej Polski.

 

Członkowie Zarządu ZWRP poruszyli również tematy związane z ochroną zdrowia. Przyjęli stanowisko w sprawie prowadzonych przez resort zdrowia prac nad restrukturyzacją podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia szpitalne oraz w sprawie odstąpienia w obecnej sesji egzaminów specjalizacyjnych lekarzy od części ustnej i uznanie wyników egzaminów testowych za wystarczające dla uzyskania tytułu specjalisty. Marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak podkreślała konieczność zmian finansowania ochrony zdrowia. –  Widzimy potrzebę reformy. Zgłaszamy gotowość do współpracy i chcemy być partnerami. Chcemy razem wypracować rozwiązania – przekonywała. Podkreślała także że istotnym problemem polskiej ochrony zdrowia, który wymaga interwencji jest brak kadry.

Źródło: Lubuskie.pl

Stanowisko Zarządu ZWRP_w sprawie EFMR-1_zał.34  

Stanowisko Zarządu ZWRP_w spr. reforma sys. ochrony zdrowia_zał. 32

Stanowisko Zarządu ZWRP_w sprawie projektu KPO_zał. 30

Stanowisko Zarządu ZWRP_srodki do dezynfekcji_zał. 31

Stanowisko Zarządu ZWRP_apel_ egzamin specjalizacyjny 2021_zał. 33