fbpx
Trwa nabór wniosków w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego
28 stycznia 2024
Prośba o udział w badaniach dotyczących promocji samorządów województw
5 lutego 2024
Pokaż wszystkie

KWRiST w nowym składzie

KWRiST w nowym składzie

Za nami pierwsze posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) pod przewodnictwem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcina Kierwińskiego. Posiedzenie rozpoczęło wręczenie powołań nowym członkom Komisji ze strony rządowej.

W zeszłym roku obchodzone było 30-lecie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Naszemu Rządowi zależy na dialogu z samorządami. Jest to dla nas szalenie istotne. – podkreślił podczas przemówienia inaugurującego posiedzenie Komisji Minister Marcin Kierwiński i dodał: – Mam nadzieję, że Komisja Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego ponownie będzie miejscem żywej dyskusji i wzmacniania tego co najważniejsze – roli państwa, samorządu i administracji centralnej w pracy dla obywateli.

Posiedzenie nie miało tradycyjnej formuły, bo przed omówieniem spraw zasygnalizowanych w porządku obrad, minister Kierwiński wręczył w imieniu premiera Donalda Tuska powołania nowym członkom Komisji reprezentującym stronę rządową.

Lista powoływanych członków Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) oraz współprzewodniczących zespołów merytorycznych komisji:

 • Agnieszka Buczyńska, minister do spraw społeczeństwa obywatelskiego   członek KWRiST;
 • Marzena Okła-Drewnowicz, minister do spraw polityki senioralnej – członek KWRiST;
 • Grzegorz Karpiński, sekretarz stanu, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – członek KWRiST;
 • Piotr Borys, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki – członek KWRiST;
 • Henryk Kiepura, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej   członek KWRiST oraz współprzewodniczący Zespołu do Spraw Edukacji, Kultury i Sportu;
 • Paweł Olszewski, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji – członek KWRiST oraz współprzewodniczący Zespołu do Spraw Społeczeństwa Informacyjnego;
 • Waldemar Sługocki, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii   członek KWRiST;
 • Tomasz Szymański, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – członek KWRiST oraz współprzewodniczący Zespołu do Spraw Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli i współprzewodniczący Zespołu do Spraw Ustroju Samorządu, Obszarów Miejskich i Metropolitalnych;
 • Jan Szyszko, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej   członek KWRiST oraz współprzewodniczący Zespołu do Spraw Międzynarodowych, Unii Europejskiej i Polityki Regionalnej;
 • Mikołaj Dorożała, podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i  Środowiska   członek KWRiST oraz współprzewodniczący Zespołu do Spraw Energii, Klimatu i Środowiska;
 • Przemysław Koperski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury   członek KWRiST oraz współprzewodniczący Zespołu do Spraw Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu;
 • Marek Kos, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia – członek KWRiST oraz współprzewodniczący Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej;
 • Hanna Majszczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów – członek KWRiST oraz współprzewodnicząca Zespołu do Spraw Systemu Finansów Publicznych;
 • Adam Nowak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi   członek KWRiST oraz współprzewodniczący Zespołu do Spraw Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa;
 • Paweł Zgórzyński, podsekretarz stanu w  Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – członek KWRiST.

W programie obrad znalazło się ponad 20 różnych spraw. Większość z nich została zaopiniowana pozytywnie, kilka natomiast zostały przekazane ponownie do zespołów, m.in. projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu nieruchomości przekazywanego Krajowemu Zasobowi Nieruchomości oraz dwa projekty rozporządzeń Ministra Infrastruktury – jeden dotyczący wysokości opłat za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz wzoru tego dokumentu, drugi zaś dotyczy rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów.

Posiedzenie odbyło 31 stycznia 2024, tradycyjnie w siedzibie MSWiA. Związek Województw RP reprezentował Rafał Cieślik.

Zdjęcia: własność MSWiA