fbpx

Lubelskie Fundusze Europejskie na kształcenie dorosłych

Lubelska wizyta studyjna z przedstawicielami Ukrainy
Lubelska wizyta studyjna z przedstawicielami Ukrainy
13 listopada 2023
Przedsiębiorcy z Emiratów w Lublinie
27 listopada 2023
Pokaż wszystkie

Lubelskie Fundusze Europejskie na kształcenie dorosłych

Marszałek Jarosław Stawiarski wręczył 16 umów o dofinansowanie projektów z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 o wartości blisko 4,7 mln zł, z czego dofinansowanie z Funduszy Europejskich to niemal 4 mln zł. Uzyskane wsparcie służyć będzie podnoszeniu umiejętności osób dorosłych.

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 10.6 Uczenie się osób dorosłych z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 rozpoczął się 3 kwietnia 2023 r. W naborze złożone zostały 172 wnioski o dofinansowanie. Wybranych zostało 41 projektów o łącznej wartości ponad 12 mln zł, z czego ponad 10 mln zł to dofinansowanie UE. Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 300 tys. zł. Wnioskodawca i/lub partner wnosi wkład własny w wysokości co najmniej 5% wartości projektu.

Dofinansowanie mogły uzyskać projekty dotyczące realizacji wsparcia w zakresie podstawowych kompetencji, w tym cyfrowych dla grup wykluczonych cyfrowo. Zaplanowano szkolenia dotyczące umiejętności podstawowych w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, rozwijania i wykorzystania myślenia matematycznego oraz korzystania z technologii cyfrowych.

Upskilling pathways to trzy kroki ścieżek poprawy umiejętności obejmujące:

  1. ocenę umiejętności,
  2. dopasowaną i elastyczną ofertę uczenia się oraz
  3. walidację i uznanie kwalifikacji/kompetencji.

Realizowane projekty skierowane będą wyłącznie do osób dorosłych, które spełniają poniższe warunki:

  • pracują, zamieszkują lub przebywają na terenie województwa lubelskiego;
  • posiadają niski poziom umiejętności podstawowych takich jak: rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne oraz umiejętności cyfrowe;
  • zgłaszają z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełnienia umiejętności, kompetencji.

Dzięki beneficjentom realizującym ważne dla społeczeństwa inwestycje podnoszące kompetencje mieszkańców województwa lubelskiego nasz region stale się rozwija. W ramach umów na 16 projektów aż 908 osób zostanie objętych wsparciem w zakresie umiejętności lub kompetencji podstawowych (w tym 85 to osoby z niepełnosprawnościami), z czego 781 osób które uzyska nowe kwalifikacje. Szacuje się, że w ramach wszystkich 41 pozytywnie ocenionych projektów wsparciem zostanie objętych ponad 5,5 tys. osób dorosłych.

źródło: lubelskie.pl