fbpx

Lubelska wizyta studyjna z przedstawicielami Ukrainy

Rusza nabór do XVIII edycji projektu gospodarczego Marka Lubelskie
6 listopada 2023
Lubelskie Fundusze Europejskie na kształcenie dorosłych
20 listopada 2023
Pokaż wszystkie

Lubelska wizyta studyjna z przedstawicielami Ukrainy

Lubelska wizyta studyjna z przedstawicielami Ukrainy

Wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski spotkał się z urzędnikami reprezentującymi władze krajowe i regionalne Ukrainy. Wizyta studyjna w Lublinie, skierowana do specjalistów wysokiego szczebla ds. planowania strategicznego, polityki regionalnej i rozwoju gospodarczego, jest ostatnim etapem misji organizowanej w ramach Programu Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego.

Celem programu jest kształtowanie profesjonalnej kadry urzędniczej, która stanowi zaplecze eksperckie niezbędne do wdrażania przemian w krajach Partnerstwa Wschodniego. W trakcie wizyty w siedzibie UMWL wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski wraz Dyrektorem Departamentu Strategii i Rozwoju UMWL Bogdanem Kawałko przedstawili założenia polityki regionalnej znajdującej się w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego 2030.

Podczas spotkania omówiono m.in. miejsce strategii regionalnej w systemie programowania rozwoju, przebieg prac nad procesem opracowania strategii oraz przedstawiono wskaźniki systemu monitorowania. Przewidziano również wymianę wiedzy w zakresie preferowanych kierunków wsparcia i modelowania strumienia interwencji ze środków europejskich na szczeblu samorządu województwa. Nie zabrakło również dyskusji dotyczącej współpracy transgranicznej i międzyregionalnej.

Spotkanie odbyło się na prośbę Jadwigi Emilewicz, pełnomocnika rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej. Program jest współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

źródło: lubelskie.pl