fbpx

Lubuskie wspiera Ochotnicze Straże Pożarne

Lubuskie cały czas stawia na innowacje
18 lutego 2024
W Międzyrzeczu rozwija się wsparcie psychiczne dla Lubuszan
W Międzyrzeczu rozwija się wsparcie psychiczne dla Lubuszan
4 marca 2024
Pokaż wszystkie

Lubuskie wspiera Ochotnicze Straże Pożarne

– Co roku doposażamy jednostki OSP – mówi wicemarszałek Łukasz Porycki. – Tylko w latach 2020-2023 na ochronę przeciwpożarową przeznaczyliśmy blisko 4,5 mln zł – podkreśla członek Zarządu Grzegorz Potęga.

Województwo Lubuskie od lat wspiera jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. OSP mogą zdobyć pieniądze na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz umundurowania biorąc udział w konkursie, któremu była poświęcona poniedziałkowa (19 lutego 2024 r.) konferencja prasowa w Sali Kolumnowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

– Cieszę się, że po raz kolejny Samorząd Województwa Lubuskiego zorganizował konkurs dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu województwa lubuskiego – powiedział wicemarszałek Łukasz Porycki. – Jak co roku, samorząd przeznacza środki finansowe na doposażanie tych jednostek w potrzebny sprzęt, ale też umundurowanie, o co często zabiegają sami strażacy.

Wicemarszałek podkreślił, że strażacy uzyskują wsparcie nie tylko poprzez ten konkurs, ale też w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego czy Funduszów Europejskich dla Lubuskiego.

– Te działania to również konsekwencja tego, że samorząd województwa w całym planie współpracy z organizacjami pozarządowymi wskazał również bezpieczeństwo jako istotny element – mówił wicemarszałek Łukasz Porycki. – Cieszę się, że te pieniądze trafią bezpośrednio do OSP. Zachęcam jednostki do składania wniosków już dzisiaj. Co jest ważne – proszę, aby te wnioski wpływały przez generator wniosków. Od dwóch lat wszystkie organizacje pozarządowe składają swoje oferty właśnie poprzez generator wniosków.

– Środki przeznaczone przez samorząd województwa są wydawane m.in. na drony – dodał wicemarszałek Porycki. – Możemy teraz pochwalić się tymi zakupami, których dokonują jednostki. To nie jest tak, że nie widzimy tego na co dzień. Oby te urządzenia były jak najrzadziej używane, ale żeby były na wyposażeniu, bo bezpieczeństwo Lubuszan jest naszym priorytetem.

Coroczną współpracę Województwa Lubuskiego ze strażakami podsumował członek Zarządu Województwa Lubuskiego Grzegorz Potęga.

Wsparcie województwa płynie do jednostek OSP co rokupowiedział Grzegorz Potęga. – Tylko w latach 2020-2023 na ochronę przeciwpożarową przeznaczyliśmy blisko 4,5 mln zł, a wsparcie otrzymało 66 lubuskich gmin.

– W roku 2020 zawarto 18 umów na łączną kwotę blisko 294 tys. zł. W roku 2021 zawarto 12 umów na łączną kwotę blisko 300 tys. zł. A w roku 2022 zawarto już aż 42 umowy na łączną kwotę ponad 1,1 mln zł. Tylko w lipcu 2023 podpisano 48 umów na kwotę ponad 1,3 mln zł i w październiku 2023 podpisano kolejne 22 umowy na kwotę ponad 1 mln zł – czyli w ubiegłym roku do OSP popłynęło prawie 2,5 mln zł – wymienił członek Zarządu Województwa Lubuskiego Grzegorz Potęga i podkreślił: – Co roku kwoty te rosną w znaczący sposób!

Członek Zarządu Województwa Lubuskiego Grzegorz Potęga wymienił też, co jest na wniosek strażaków OSP kupowane. Są to m.in. umundurowanie bojowe, pneumatyczne namioty ratownicze, środki ochrony osobistej, środki łączności, oprogramowanie do analizy przeszukiwanego terenu w trakcie poszukiwań osób zaginionych, pojazd ratowniczy typu Quad do poruszania się w terenie trudnodostępnym. Można też otrzymać środki na utrzymanie psów poszukiwawczo-ratowniczych, na zakup lub dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo – gaśniczego lub jego doposażenie w najnowocześniejszy sprzęt (m.in.: węże hydrauliczne, kamery termowizyjna).

Dużo umów, bo aż 37, dotyczyło remontu i modernizacji remiz Ochotniczych Straży Pożarnych. 17 umów dotyczyło dofinansowania zakupów niezbędnych dla OSP po akcji ratowniczo – gaśniczej w lipcu 2023 r. w zielonogórskim Przylepie.

– Zadaniem OSP jest nieść pomoc w każdych warunkach. Niemniej, ze względu na specyfikę naszego województwa, podjęliśmy już dawno starania, aby w określonych lokalizacjach naszego województwa część OSP dokonywała specjalizacji w obszarze szeroko rozumianego ratownictwa – powiedział dyrektor Departamentu Infrastruktury Transportowej Urzędu Marszałkowskiego Sławomir Kotylak. – I tak, przykładowo w Zielonej Górze jednostka OSP Jarogniewice specjalizuje się w poszukiwaniu zaginionych osób. Stąd między innymi szkolenie psów i wszystko to, co jest związane z tymi potrzebami. Jest to przez nas wspierane i odbywa się na profesjonalnym poziomie, niejednokrotnie wyższym niż jest w stanie zaoferować Państwowa Straż Pożarna.

– Tak samo tutaj mamy przykład specjalizacji w obszarze poszukiwawczym – w tym wypadku z wykorzystaniem nowoczesnych technologii – dyr. Kotylak wskazał na druhów z OSP Kargowa, dysponujących dronem ze specjalistycznym oprogramowaniem. – Nic tak nie buduje systemu ratownictwa, jak możliwość wykorzystania bardzo szerokiego spektrum możliwości poszczególnych jednostek. Stąd też konkurs, który jest ogłaszany, jest konkursem otwartym. Kwota dofinansowania jednostkowego zadania wynosi 20 tys. złotych, pula jest przygotowana na kwotę 300 tys. W przypadku większej liczby zgłoszeń rozważymy możliwość zwiększenia naszego zaangażowania finansowego. Do 25 marca bieżącego roku należy składać wnioski. Myślę, że miesiąc będzie tym okresem niezbędnym do ich rozpatrzenia i ogłoszenia wyników, co pozwoli jeszcze przed okresem wakacyjnym wyposażyć nasze jednostki OSP w wymagany sprzęt, umundurowanie czy inne przedmioty.

W tym konkursie nowość: środki na umundurowanie galowe

– Z tego wsparcia, które Zarząd Województwa Lubuskiego zaoferował strażakom ochotnikom, będzie można zakupić sprzęt ochrony osobistej, sprzęt ratowniczo-gaśniczy i przede wszystkim – to nowość – umundurowanie galowe dla strażaków ochotników – podkreślił zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury Transportowej UMWL Arkadiusz Mieczyński. – Nie mamy wątpliwości, że strażakom ochotnikom mundury galowe są potrzebne, bo oprócz misji ratowania ludzkiego życia i mienia, kształtują też rzeczywistość społeczną terenów, na których działają, uczestniczą w wielu wydarzeniach kulturalnych, społecznych w swoich miejscowościach.

A. Mieczyński zwrócił też uwagę na fakt, że oprócz konkursów, Zarząd Województwa Lubuskiego i Sejmik Województwa Lubuskiego wielokrotnie podejmowały już decyzję o wsparciu konkretnych jednostek samorządu terytorialnego na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej – np. dofinansowaniem do zakupu samochodów bojowych, budowy remiz, wyposażenia w sprzęt ratowniczo-gaśniczy.

Strażacy z OSP Kargowa: niech nasz dron służy wszystkim Lubuszanom, jesteśmy otwarci na współpracę
Gośćmi konferencji prasowej byli strażacy z OSP Kargowa: prezes Oskar Rajewski, strażak ratownik Grzegorz Olejarz i strażak ratownik Bartek Mania – wszyscy są pilotami drona, którego zaprezentowali podczas spotkania.

– Ten sprzęt służy do poszukiwań osób zaginionych. Przede wszystkim chodzi o to, żeby czas poszukiwań skrócić do minimum i jak najmniej wykorzystać czynnik ludzki – podkreślił prezes Oskar Rajewski i podał przykład: dron może przeszukać obszar 10 ha w 10-12 minut. Do tego samego zadania potrzeba by 80-100 ludzi.

Strażak ratownik Grzegorz Olejarz zwrócił uwagę, że posiadany przez OSP Kargowa dron wyposażony jest też w megafon i oświetlenie LED, ważne przy poszukiwaniach nocnych. – Jeśli na kamerze termowizyjnej widzimy jakiś punkt cieplny, dzięki temu oświetleniu jesteśmy w stanie sprawdzić, czy to jest osoba poszukiwana.

Tego typu drony z termowizją idealnie sprawdzają się też przy zabezpieczaniu miejsc pożaru (np. hal czy magazynów) i były stosowane np. przy pożarze hali z toksycznymi substancjami w zielonogórskim Przylepie. Natomiast przy pożarze lasu na znacznym obszarze, analizują temperaturę ściółki i wskazują miejsca, które należy jeszcze dogasić.

Strażacy z OSP Kargowa podkreślają, że są otwarci na współpracę ze wszystkimi jednostkami w województwie. Chcą, by powierzony im specjalistyczny sprzęt służył wszystkim Lubuszanom.

lubuskie.pl