fbpx

W Międzyrzeczu rozwija się wsparcie psychiczne dla Lubuszan

Lubuskie wspiera Ochotnicze Straże Pożarne
26 lutego 2024
Trzydniowy zjazd Zespołu Skarbników Województw RP w Zielonej Górze
Trzydniowy zjazd Zespołu Skarbników Województw RP w Zielonej Górze
7 marca 2024
Pokaż wszystkie

W Międzyrzeczu rozwija się wsparcie psychiczne dla Lubuszan

W Międzyrzeczu rozwija się wsparcie psychiczne dla Lubuszan

W Międzyrzeczu powstał Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny dla osób w kryzysie zdrowia psychicznego. W czwartkowym (29 lutego 2024 r. ) otwarciu placówki wziął udział marszałek województwa lubuskiego Marcin Jabłoński.

– Cieszymy się, że mamy taką wyspecjalizowaną jednostkę, która może być nośnikiem pewnych idei, jakie są realizowane w praktyce. Chodzi o to, żeby usuwać różnego rodzaju bariery, zmniejszać wykluczenia, problemy w dostępie do fachowej pomocy – tak jest w tym przypadku. Chodzi o to, żeby ludzie bez konieczności komplikowania jakichkolwiek procedur mogli po prostu tutaj przyjść i opowiedzieć o swoich problemach. Niestety takich osób jest bardzo dużo, nawet coraz więcej. Polska rozwija się wspaniale, jesteśmy w Unii Europejskiej, realizujemy wspaniałe projekty, mamy postęp cywilizacyjny, nowe technologie. Ale okazuje się, że dla wielu osób natłok różnego rodzaju informacji, oceny, z którymi się spotykają, konfrontowanie z otoczeniem, wywołuje różnego rodzaju problemy, stres. Widzimy to często w informacjach, jakie są nam przekazywane przez jednostki ochrony zdrowia. Najsmutniejsze z tych informacji to te o młodzieży i dzieciach, które nie radzą sobie z otaczającym światem, o próbach samobójczych. Żeby temu wszystkiemu próbować zapobiec na właściwym etapie, udzielić pomocy, potrzebne są takie miejsca, które wspierają w familiarny sposób. Chodzi o to, żeby każdy mógł swobodnie wejść i skorzystać z pomocy fachowca – mówił marszałek Marcin Jabłoński na otwarciu Punktu Zgłoszeniowo-Koordynacyjnego dla osób w kryzysie zdrowia psychicznego.

Punkt jest częścią Centrum Zdrowia Psychicznego przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu. Powstał w lokalu znajdującym się przy ul. 30 Stycznia 43/2, który został nieodpłatnie udostępniony przez gminę Międzyrzecz. Wymagał generalnego remontu, w którym samorząd udzielił wsparcia poprzez wyremontowanie własnym kosztem instalacji centralnego ogrzewania oraz poprzez dofinansowanie w kwocie 70 tys. zł przeznaczone w całości na remont pomieszczeń.

Dzięki uprzejmości gminy Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu nie ponosi kosztów z tytułu dzierżawy, a jedynie koszty mediów.

– Bardzo zależało nam na tym, żeby wyjść do pacjentów z lecznictwem stacjonarnym, ponieważ idea pilotażowego programu Centrów Zdrowia Psychicznego realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia polega głównie na tym, żeby pacjenci czuli się zaopiekowani i ambulatoryjnie, i środowiskowo. Tego typu funkcję pełni właśnie Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny. Bardzo się cieszę, że udało nam się pozyskać lokal od burmistrza. Bardzo dziękuję i panu burmistrzowi, i całej radzie miasta za przychylność. Dodatkowo za zgodą rady miasta gmina wsparła nas finansowo i poprzez remont lokalu. W sytuacji finansowej podmiotów leczniczych nie pozostaje to bez znaczenia, bo każda forma wsparcia finansowego jest dla nas bardzo istotna i pozwala podnosić standard leczenia. Spotykamy się z bardzo pozytywną opinią pacjentów, bo głównie na tym nam zależy, by pacjenci i osoby, dla których pracujemy, były zadowolone i odczuwały tę opiekę, którą ich otaczamy – mówiła Ewa Lewicka-Michalewska, dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu.

– Bardzo się cieszę, że zaszczycił nas swoją obecnością pan marszałek województwa lubuskiego Marcin Jabłoński, pan burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz i dyrektor generalny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego pan Radosław Wróblewski – dodała dyrektor szpitala.

Pomoc w PZK można uzyskać bez skierowania i konieczności wcześniejszego zapisywania się i oczekiwania w kolejce.

W PZK wsparcie uzyskają pełnoletni mieszkańcy powiatu międzyrzeckiego (wyjątkiem jest terapia rodzinna, w której udział mogą brać również nieletni). Do zadań Punktu Zgłoszeniowo-Koordynacyjnego należy:

  • udzielanie informacji o zakresie działania Centrum Zdrowia Psychicznego i możliwości uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej,
  • wskazanie miejsca uzyskania niezbędnego świadczenia z zakresu pomocy społecznej w przypadkach tego wymagających,
  • wstępna ocena potrzeb zdrowotnych osób zgłaszających się do PZK, uzgodnienie wstępnego planu postępowania terapeutycznego oraz udzielanie możliwego wsparcia,
  • uzgadnianie terminu przyjęcia w przypadkach pilnych, nie później niż 72 godziny od zgłoszenia,
  • udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W świecie rozwijającej się technologii nie można zapominać o ludziach

Burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz zwrócił uwagę, że zapotrzebowanie na opiekę psychologiczną i psychiatryczną wzrosło po okresie pandemii COVID-19. – Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu miał od początku bardzo ważną funkcję, bo przecież te choroby zawsze w historii się zdarzały i będą zdarzać, natomiast po dobie pandemii, która nas dotknęła, nastąpiło wzmożenie problemów wymagających interwencji psychiatrii i psychologii dziecięcej. Staramy się przeciwdziałać skutkom alienacji i niezrozumienia społecznego. Przypadków jest dużo, a cała nasza społeczna inteligencja powinna polegać na tym, żeby wyeliminować to z obiegu i wychodzić naprzód do ludzi. To nie tylko młodzież, ale i osoby starsze, które nie dają sobie rady w natłoku naszego rozwijającego się społeczeństwa. To powoduje, że tego typu placówki są bardzo potrzebne. Myślę, że za to działanie i rozwój w następnych latach i następnych obszarach już mogę państwu gratulować – mówił burmistrz.

Radosław Wróblewski, dyrektor generalny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, złożył gratulacje i podziękowania w imieniu wojewody lubuskiego Marka Cebuli: – W sercu Międzyrzecza powstał punkt, w którym można liczyć na pomoc, liczyć na to, że są tutaj fachowcy, że można przyjść, zgłosić się ze swoim problemem, porozmawiać. To jest najważniejsze, bo wszyscy diagnozujemy dzisiaj rzeczywistość – w szalonym postępie cywilizacyjnym, tym, że żyje nam się coraz lepiej, wygodniej niestety coraz częściej żyje się nam z wieloma problemami psychicznymi dzieci, młodzieży, seniorów, ludzi dorosłych.

R. Wróblewski przypomniał, że wojewoda wraz ze swoimi służbami zorganizował spotkanie dotyczące samobójstw dzieci i młodzieży. Pretekstem były informacje otrzymane z Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., który w ciągu 48 godzin przyjął 5 pacjentów po próbach samobójczych. – To bardzo niepokojące wskaźniki i wyzwanie czasu dla nas wszystkich. Jeżeli idziemy do przodu z technologiami, to okazuje się, że czynnik ludzki woła o swoje miejsce w społeczeństwie. Mam nadzieję, że te przykłady, których świadkami dzisiaj jesteśmy, będą służyły jako przyczynek do rozbudowywania tej pomocy psychologicznej w naszym regionie. Wojewoda też będzie na te tematy rozmawiał, szukał rozwiązań – dodał dyrektor generalny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Samorząd województwa lubuskiego wspiera nie tylko pacjentów, ale również personel medyczny. Przekazał dotację na wsparcie lekarzy ze szpitala w Międzyrzeczu, którzy będą podnosić swoje kwalifikacje. Marszałek województwa lubuskiego Marcin Jabłoński podpisał umowę na dofinansowanie kształcenia z dyrektor szpitala, Ewą Lewicką-Michalewską. Dodatek do wynagrodzeń dla lekarzy, którzy podjęli w szpitalu specjalizację w zakresie psychiatrii dziecięcej, będzie wynosił 2,5 tys. zł miesięcznie.

– Jako szpital posiadamy akredytację na prowadzenie całościowej specjalizacji w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży. Od jesieni dwóch naszych lekarzy specjalistów psychiatrów podjęło się trudu realizowania drugiej specjalizacji. Jest to zastępca dyrektora ds. lecznictwa, pan doktor Błażej Antosz, który również ma ogromny wkład w to miejsce, jest również pani doktor Kamila Nowak-Konieczny, szefowa Centrum Zdrowia Psychicznego funkcjonującego przy naszym szpitalu. Są to osoby, które bezpośrednio materializują pomoc pacjentom i są najbardziej zaangażowane w rozwój naszego centrum, podnoszenie standardów leczenia – wyjaśniła Ewa Lewicka-Michalewska.

Międzyrzecz to kolejny punkt na mapie wsparcia

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny jest kolejną placówką, gdzie Lubuszanie mogą znaleźć pomoc. – Jedna funkcjonuje już w Słubicach i w Sulęcinie. To cykl działań, które pokazują pewną konsekwencję i próbę systemowego podejścia do rozwiązywania problemu. Bardzo nas cieszy, że napotykamy na lokalnych partnerów. W Słubicach starosta i powiat rozumieją potrzeby i przyjęli taką jednostkę w swojej przychodni zdrowia. W Międzyrzeczu burmistrz ma empatię, wyobraźnię i przekonał radnych, żeby znaleźć 70 tys. złotych i udostępnić lokal. Myślę, że również zainteresowanie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego będzie procentować współpracą i wsparciem. Będziemy też wnosić te treści do systemu oświaty, by uwrażliwić kuratora i placówki oświatowe. Mogą podpowiadać, że jeśli ktoś potrzebowałby takiej pomocy, to samorząd województwa organizuje taką pomoc w różnych miejscach. Prosimy o to, żeby upowszechniać wiedzę o funkcjonowaniu takich jednostek, opowiadać, jak przyjaźnie są zaprojektowane i jak wielka jest gotowość, żeby udzielać wsparcia wszystkim potrzebującym – powiedział marszałek województwa lubuskiego Marcin Jabłoński.

lubuskie.pl