fbpx

Marszałek Woj. Podkarpackiego na 156. sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów

Małopolska – jedyna na 300 regionów. Specjalne wyróżnienie ERP
Małopolska – jedyna na 300 regionów. Specjalne wyróżnienie ERP
10 lipca 2023
Marszałek Marek Woźniak reprezentował Wielkopolskę na posiedzeniu Komitetu Regionów
Marszałek Marek Woźniak reprezentował Wielkopolskę na posiedzeniu Komitetu Regionów
10 lipca 2023
Pokaż wszystkie

Marszałek Woj. Podkarpackiego na 156. sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów

Marszałek Woj. Podkarpackiego na 156. sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów

Członkowie Komitetu Regionów obradowali jak zwykle w Brukseli, a wśród tematów znalazły się m.in. kwestie dotyczące zielonego ładu, demokracji oraz jakości powietrza. W posdziedzeniu uczestniczył Marszałek Władysław Ortyl.

Sesję otworzyła debata o zagrożeniach dla systemu demokratycznego. Głos w dyskusji zabrali między innymi: Věra Jourová, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej do spraw wartości i przejrzystości, Raphaël Glucksmann, poseł do Parlamentu Europejskiego, Patrick Molinoz oraz przewodniczący Komisji CIVEX w KR. Wszyscy podkreślali zgodnie, że potrzebne są nowe mechanizmy walki z dezinformacją i manipulacją, jak również edukacja – zwłaszcza wśród młodzieży czy seniorów. Uczestnicy debaty zgodnie mówili o ważnej roli lokalnych mediów w tych kwestiach, a także o roli lokalnych wspólnot i władz. W tym kontekście mówiono też o zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego:

Za niespełna rok czekają nas wybory do PE i jest jeszcze czas, by się do nich przygotować, by zbudować większą odporność, bo musimy uporać się z tą kwestią, gdyż będą próby manipulacji i dezinformacji – mówiła Věra Jourová, podkreślając, że UE stała się celem ataków Rosji, prowadzonych przez manipulację i dezinformację.

Europoseł Raphaël Glucksmann również podkreslał, że Unia Europejska, demokratyczne kraje wspólnoty, są celem wielu ataków z zewnątrz, głównie z Rosji i Chin.

To wojna hybrydowa. Nie możemy być słabi. Politycy lokalni i regionalni powinni być wyposażeni w odpowiednie narzędzia, by walczyć z manipulacją, dezinformacją. Podczas pandemii i wojny zauważyliśmy, jak działa ta manipulacja na ludzi – mówił europoseł.

Głos w tej debacie zabrał również marszałek Władysław Ortyl, który rozpoczął swoje wystąpienie od zwrócenia uwagi na sytuację we Francji, gdzie samorządowcy i ich rodziny są atakowani, a „instytucje europejskie w niewielkim stopniu wspominają w tym kontekście o stanie porządku publicznego i zagrożenia demokracji we Francji”. Marszałek Ortyl mówił również o rozczarowaniu polskich obywateli w związku z opóźnieniami w udostępnianiu środków na post-pandemiczną odbudowę:

Te opóźnienia, wynikające z niezrozumiałych argumentów przytaczanych przez wiele instytucji europejskich, wyrządzają wiele szkód w polityce spójności, w procesie konwergencji i wizerunku Unii Europejskiej na tych dotkniętych obszarach. To nie pomaga demokracji – podkreślił marszałek.

W swoim wystąpieniu marszałek Ortyl podkreślał też, że zmieniają się uwarunkowania geopolityczne, a państwa skupione w UE powinny dobrze określić zakres odpowiedzialności poszczególnych poziomów zarządzania. Przywołał w tym kontekście zasadę pomocniczości – która określa okoliczności, w jakich Unia ma pierwszeństwo działania w stosunku do państw członkowskich.

Wiele miejsca w swoim wystąpieniu – tak jak przedmówcy – marszałek Ortyl poświęcił kwestiom obrony demokracji przed wrogą ingerencją zewnętrzną, co wiąże się np. ze wzmocnieniem środków cyberbezpieczeństwa w celu ochrony infrastruktury krytycznej i wzmocnienia systemów wyborczych.

Jest to nadrzędne zadanie w ochronie zasad i wartości, które leżą u podstaw wolnych społeczeństw. W czasach, gdy informacje przepływają przez granice z prędkością błyskawicy, konieczne stało się zabezpieczenie procesów demokratycznych przed zewnętrzną manipulacją i nadmiernym wpływem. Władze lokalne, regionalne, rządy i obywatele muszą wykazywać się tu wrażliwością i czujnością – mówił marszałek Ortyl.

Marszałek podkreślił, że wysiłki na rzecz przeciwdziałania zagranicznej ingerencji można koordynować na szczeblu unijnym. Przypomniał również, że dzisiejsza demokracja jest teraz broniona przez naród ukraiński, a Ukraina stoi przed wyzwaniem decentralizacji i budowy silnego samorządu.

Uczestnicy 156. sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów skupili się również na takich kwestiach jak: debata na temat przeglądu prawodawstwa UE dotyczącego oczyszczania ścieków i jakości powietrza, śródokresowy przeglądu wieloletnich ram finansowych: perspektywa regionalna i lokalna oraz na temat planu przemysłowego Zielonego Ładu.

Europejski Komitet Regionów jest organem doradczym Unii Europejskiej. Został powołany do życia w 1994 roku. W jego skład wchodzą przedstawiciele samorządów ze wszystkich 27 państw członkowskich Unii Europejskiej. Dzięki komitetowi samorządowcy z miast i regionów UE mogą w sposób formalny wypowiedzieć się w procesie stanowienia prawa przez instytucje unijne. Komisja Europejska oraz Parlament Europejski są zobowiązane do zasięgania opinii komitetu w sprawach dotyczących samorządów lokalnych i regionalnych. Komitet wydaje również opinie z własnej inicjatywy.

źródło: podkarpackie.pl